စစ္ေတြတြင္ နာမည္ၾကီး အထက္တန္း ေက်ာင္းတခ်ိဳ႕မွ ေက်ာင္း၀င္ေၾကး အဆမတန္ ေကာက္ခံေန၍ ဆင္းရဲေသာ ေက်ာင္းသား မိဖမ်ား အေနျဖင့္ သားသမီးကို ေက်ာင္းသြင္းရာတြင္ အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္ဟု ေက်ာင္းသား မိဖတဦးက ေျပာသည္။

စစ္ေတြတြင္ နာမည္ၾကီး ေက်ာင္းတေက်ာင္းမွ ေက်ာင္း၀င္ေၾကးကို အထက္တန္း ေက်ာင္းသား တဦးကို က်ပ္ေငြ ၅၀၀၀၀ ေကာက္ခံျပီး အလယ္တန္းေက်ာင္းသား တဦးကို ၃၀၀၀၀ က်ပ္ ေကာက္ခံသည္ဟု သူက ေျပာသည္။

“ဒီႏွစ္မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေက်ာင္း၀င္ေၾကးထက္ ပိုမေကာက္ဖို႕ အထက္က ညႊန္ၾကားထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ခုလို ေကာက္ခံရင္ အထက္ကို တိုင္ၾကားႏိုင္တယ္လို႕လည္း ေျပာပါတယ္။ ေကာက္ခံတာကို ေတြ႕ရွ္ိရင္ အလုပ္က ျဖဳတ္မယ္။ တျခား ေ၀းလံတဲ့ ေဒသေတြကိုလည္း ေျပာင္းေရႊ႕ ပစ္မယ္ဆိုပီး အမိ္န္႕ထုတ္ထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြက လိုက္နာမူ မရွိဘဲ ခုလို ေကာက္ခံ ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေက်ာင္းလက္ခံရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္း၀င္ေၾကးထက္ ပိုမေကာက္ခံရန္ႏွင့္ ေကာက္္ခံပါက အေရးယူခံရမည္ဟု ေမလ ၃ ရက္ေန႕ ေန႕စြဲ ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ား အားလံုးသို႕ ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ ညြန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႕ေတာင္းခံပါက သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား မိဖမ်ား အေနျဖင့္ ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာနသို႕ စာျဖင့္ေသာ္၄င္း၊ လူကု္ိယ္တိုင္ေသာ္၄င္း၊ ဖံုးျဖင့္ေသာ္၎ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ ေျပာသည္။

အပိုေငြေၾကး ေတာင္းခံမူမ်ားကို တိုင္ၾကားလိုလွ်င္ ဦးေအးၾကဴ၊ ညြန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အမွတ္ (၃) အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာန (ဖံုး – ၀၁ ၂၁၁၀၀ ၇) သို႕ ေသာ္၎၊ ဦးေက်ာ္၀င္း ညြန္ၾကားေရးမွဴး၊ အမွတ္္ (၃) အေျခခံ ပညာ ဦးစီးဌာန (ဖံုး ၀၁- ၂၁၀၀၂၆) သို႕ ေသာ္၎၊ ရံုးအဖြဲ႕မွဴး ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာန ေနျပည္ေတာ္ (ဖံုး ၀၆၇- ၄၀၇၁၁၆) သို႕ေသာ္၎ ဆက္သြယ္ တိုင္ၾကားႏိုင္ျပီး တျခား ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ပညာေရး ဌာနမ်ားသို႕လည္း တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း အေျခခံ ပညာ ဦးစီးဌာနမွ အသိေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ေန႕မ်ားျဖစ္ေသာ ေမလ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ ႏွင့္ ၂၉-ရက္ေန. မ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႕ စစ္ေတြမွ အထက္တန္း ေက်ာင္းတခ်ိဳ႕မွ ေက်ာင္း၀င္ေၾကးမ်ားကို ေကာက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ “အမ်ားစု ေက်ာင္းသားမိဖေတြကေတာ့ ခုလို စီးပြားေရး က်ပ္တည္းတဲ့ ကာလမွာ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြက ေတာင္းတဲ့ ေက်ာင္း၀င္ေၾကးကို မေပးခ်င္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း သားသမီး ပညာေရး ကိစၥ ျဖစ္ေနေတာ့ မတတ္သာဘဲ ေပးေနၾကရပါတယ္။ ပီးရင္ နာမည္ၾကီး ေက်ာင္းေတြမွာ ၀င္ခြင့္ရဖို႕ အေရးကလည္း လြယ္တာ မဟုတ္ေတာ့ ျပႆနာ မလုပ္ေတာ့ဘဲ ေပးေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ေက်ာင္း၀င္ေၾကးကို သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာမွ တိတိက်က် သတ္ထားခ်က္ မရွိသျဖင့္ တိုင္ၾကားပါကလည္း အက်ိဳးထူးမည္ မဟုတ္သည့္ အျပင္ အဆုိပါ နာမည္ၾကီး ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ရရွိေရးမွာလည္း မလြယ္ကူသျဖင့္ ေက်ာင္းသား မိဖ အမ်ားစုမွာ အထက္သို႕ တိုင္ၾကား လိုစိတ္ မရွိဘဲ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေတာင္းေသာ ၀င္ေၾကးကို ေပးေနၾကရေၾကာင္း အဆိုပါ ေက်ာင္းသား မိဖက ေျပာသည္။

Source : http://www.narinjara.com/

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..