ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္ကို စတင္သံုးစြဲခြင့္ ရရွိခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အြန္လိုင္းဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွာ စီးပြားျဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္လႊင့္တင္သည့္ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္အတြင္း ေျပာၾကားသည္။ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လႊင့္တင္ထားသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသည္ ဝင္ေငြရွာေဖြရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေၾကာ္ျငာမွ ရရွိေငြကိုသာ မီွတည္ေလ့ရွိၾကၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားဘက္မွ အခေၾကးေငြေကာက္ခံျခင္းမွာ နည္းပါးေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ျပည္တြင္းရွိ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ားမွာ အြန္လိုင္းေၾကာ္ျငာထက္ သမား႐ိုးက်ေၾကာ္ျငာပံုစံမ်ားကိုသာ ပိုမိုအားထားၾကသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အြန္လိုင္းဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား အေနျဖင့္ ေၾကာ္ျငာဝင္ေငြျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားအေနျဖင့္ ၾကာရွည္တည္တံ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္အတြက္ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီတင္ေပးႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ သံုးစြဲသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း http://www.soccer myanmar.com ကို လႊင့္တင္ထားသည့္ Ideal Technology မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ပါဝင္သည့္ သတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ား၏ အရည္အေသြးမွာလည္း ေကာင္းမြန္ၿပီး တိက်ေသခ်ာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ လူစိတ္ဝင္စားမႈ ပိုရရွိႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကသံုးသပ္ေျပာၾကားေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃ရက္ေန႔ထုတ္ အင္တာနက္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..