ေလာင္းကစားဆိုသည္မွာအျပစ္တစ္ခုဟုသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း
ကိုယ္ပိုင္သေဘာျဖင္ ့ေလာင္းကစားအမွုျပုမွသာအရာေရာက္ပါသည္
နွစ္ဦးနွစ္ဖက္သေဘာတူသျဖင့္ေလာင္းကစားျခင္းအားမေျပာလိုပါေသာ္လည္း
လက္ရွိဥပေဒအရတရားမ၀င္ဟုမွတ္ယူထားသည့္ေလာင္းကစားျဖင့္အသက္ေမြးေသာ
စီးပြားရွာေသာ ခ်ဲဒိုင္ ထီဒိုင္ ေဘာလံုးပြဲဒိုင္ အားလံုးအားသတိေပးခ်င္ပါသည္
သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားနွင္ ့အဆင္ေျပလာဘ္ထိုးျပီးလုပ္လ်ွင္ရေနေသာ္လည္း
တစ္နည္းအားျဖင္ ့လိုင္းေျကးေပးေရာင္းလ်ွင္မဖမ္းေသာ္လည္း
ပတ္၀န္းက်င္မွလူမ်ားမွတိုင္လ်ွင္ဖမ္းေပးရမည္မွာတာ၀န္ရွိေသာေျကာင့္
ေလာင္းကစားျဖင္စီးပြားရွာအဆင္ေျပျပီးျကီးပြားေနလ်ွင္သိုသိုသိပ္သိပ္ျဖင့္ေနထိုင္ျပီးလ်ွင္
ပတ္၀န္းက်င္မွလူအမ်ားအားလည္းအထက္စီးျဖင္မဆက္ဆံမိေစရန္အျကံေပးခ်င္ပါသည္
အရပ္ေကာင္းလ်ွင္အေလာင္းလွပါသည္
အရပ္မေကာင္းလ်ွင္ေတာ ့………………..
ထို ့ေျကာင္မိမိတို့ခ်မ္းသာေနေသာ္လည္းဂုဏ္မေမာက္ပါနွင္ ့
မိမိထက္နြမ္းပါးေသာသူမ်ားအားမ်က္မုန္းျကိုးေအာင္မလုပ္ပါနွင့္
ပတ္၀န္းက်င္လူမ်ားနွင္ေျပလည္စြာဆက္ဆံပါကဆုိင္ရာကလာဖမ္းလ်ွင္ေတာင္
အကူအညီရနိုင္ပါသည္
ထိုသို့မဟုတ္ပဲပတ္၀န္းက်င္မွမ်က္မုန္းျကိုးေနပါကမိမိတို ့ဧ။္ စည္းစိမ္မ်ားမွာ
၇ဲဟူေသာလူသားမ်ားလက္အတြင္သို့ပါသြားပါလိမ့္မည္
ယခုစာအားေရးသည္မွာမိမိအျကိုးမပါပါ
ေလာင္ကစားလည္းမလုပ္ပါ
ရဲ၀န္ထမ္းသားသမီးလည္းမဟုတ္ပါ
မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ျမင္ေနရေသာအျမင္မေတာ္သည္အားခ်ေရးပါသည္
သမာအာဇီ၀က်က်ရွာေဖြစားေသာက္သူမ်ားအား၀ိသမေလာကသားမ်ားက
အမ်ိဳးမ်ိဳးဖိနွိပ္ေနသည္မွာအျမင္မေတာ္ေသာေျကာင့္ျဖစ္သည္
နားမလည္ေသာေျကာင့္သာျငိမ္ခံေနျကျခင္းျဖစ္ျပီး
သေဘာဆိုးရွိျပီးသက္ဆိုင္ရာသို ့အေျကာင္းျကားတိုင္ျကားပါက
မည္သူမွာအက်ိဳးယုတ္မည္နည္း

About virus

has written 19 post in this Website..

   Send article as PDF