ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ထိန္းခ်ဳပ္တုိင္းတာျဖန္႔ျဖဴးေရးစခန္း(ရြာမ)မွတစ္ဆင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔မ်ား တုိးျမႇင့္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေတာ့မည္
ျပည္တြင္းရွိ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သံုးစြဲမႈအား တုိးျမႇင့္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ၂၄လက္မ ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနရာ ၿပီးစီးလုနီးပါးျဖစ္သျဖင့္ မၾကာမီ ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ထိန္းခ်ဳပ္တိုင္းတာျဖန္႔ျဖဴးေရးစခန္း(ရြာမ)မွတစ္ဆင့္ ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို တိုးျမႇင့္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..