အလုပ္နွင့္ေထာင္

သင္ေထာင္က်ေနပါက ၈ ေပ ၁၀ ေပ အခန္းထဲတြင္ေနရသည္
အလုပ္ထဲတြင္မွု ၆ ေပ ၈ ေပ အကန္ ့ထဲတြင္ အလုပ္ လုပ္ရသည္

ေထာင္ထဲတြင္ တေန ့သံုးၾကိမ္ ထမင္းစားရသည္
အလုပ္ထဲတြင္ ေန့လည္စာ စားဖို ့အခိ်န္လုေနရသည္

ေထာင္ထဲတြင္ေကာင္းေကာင္း ေနပါကေလွ်ာ့ရက္ ရသည္
အလုပ္ထဲတြင္ ေကာင္းေကာင္းလုပ္နိုင္ပါက အလုပ္မ်ားမ်ားပိုလုပ္ရသည္

ေထာင္ထဲတြင္ တီဗြီၾကည့္ျ့ပီး ဂိမ္းကစားနုိင္သည္
အလုပ္ထဲတြင္ တီဗြီၾကည့္ျပီး ဂိမ္းကစားပါက အလုပ္ျပုတ္သြားလိမ့္မည္

အိမ္ေထာင္က်ျခင္း

အိ္မ္ေထာင္မျပ ုမီ အမ်ိဳးသားက အမိ်ဳးသမီးလက္ကို ကိုင္ျပီးလမ္းေလ်ွာက္ျခင္းမွာ
အခ်စ္ ျဖစ္သည္
အိမ္ေထာင္ျပုျပီး အမ်ိုးသမီးလက္ကို ကိုင္ထားျခင္းမွာ မိမိကိုယ္ကုိ ကာကြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမွာ ရန္သူနွင့္အတူအိပ္ရေသာ တစ္ခုထဲေသာ စစ္ပြဲျဖစ္သည္

အိမ္ေထာင္ျပ ုျပိးပါက ေယာက္်ားကမိန္းမနွင့္ စကားစျမည္ေျပာခ်င္သည္
မိန္းမက ကြက္စိပ္ဆရာလိုေျပာခ်င္သည္..

အိမ္ေထာင္ျပဳခ်ိန္ဆိုသည္မွာ ေယာက်္ားက ဘြဲ ့တစ္ခုရခ်ိန္ျဖစ္ျပိး
မိန္းမက.မဟာဘြဲ ့တစ္ခုရခ်ိန္ျဖစ္သည္

လက္ထပ္ထိန္းျမားျခင္းမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပင္ျဖစ္သည္
အခ်စ္မွာ မ်က္စိမရွိ ထို ့ေၾကာင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းမွာ မ်က္မျမင္တို ့ခိုကိုးရာျဖစ္သည္။

About သားငယ္

has written 20 post in this Website..

   Send article as PDF