၂၀၁၀ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႕႕ နံနက္ ၉း၃၀ မွ ၁၁း၃၀ အထိ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Myanmar Info-Tech၊ Room 205 တြင္ NUS က GDSS (Graduate Diploma in Systems Studies) ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲက်င္းပျပီးစီးခဲ့သည္။ စာရင္းရွိ ၆၃ ဦးရွိျပီး ၆၂ ဦး၀င္ေရာက္ေျဖဆိ္ုခဲ့သည္။ အားလံုးအတြက္ ကံေကာင္းပါေစဟု ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။
၀င္ေရာက္ေျဖဆိုသူအမ်ားစုမွာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ား (UCSY, UCSM) မွဘြဲ႕ ရအမ်ားစုျဖစ္သည္။ အသက္အားျဖင့္ ၁၉၇၃ခုႏွစ္ေမြးဖြားသူ (၃၇ ႏွစ္) မွ ၁၉၈၉ခုႏွစ္ေမြးဖြားသူ (၂၁ ႏွစ္) အထိရွိေၾကာင္းေတြ႕ ရသည္။
ေျဖဆိုသူအမ်ားစုသည္ သခ်ာၤပိုင္းတြင္ေတာ္ၾကေသာ္လည္း အဂၤလိပ္စာပိုင္းတြင္အေတာ္အားနည္းေၾကာင္းေတြ႕ ရသည္။ Myanmar Info-Tech ကိုပင္ Info Teach ဟုပင္ မွားယြင္းေရးၾကသည္။ ေျဖဆိုသူအမ်ားစုသည္လည္း Transcript မထုတ္ရေသးေသာ၊ Transcript ကိုပင္ဘာမွန္းမသိေသးေသာသူမ်ားလည္းပါ၀င္ေနေၾကာင္းထူးဆန္းစြာေတြ႕ ရွိရသည္။ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားက မည္သည့္အခါကမွ မထုတ္ေပးေၾကာင္းကိုလည္း အတင္းအၾကပ္ ျငင္းဆိုသည္မ်ားကိုလည္းေတြ႕ ရသည္။
စာေမးပြဲကို NUS မွ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ BC မွ၀န္ထမ္းမ်ားက ပူးေပါင္းေစာင့္ၾကျပီး အမွတ္ျခစ္ခ်င္းႏွင့္ က်န္ကိစၥမ်ားအားလံုုကို NUS က၀န္ထမ္းမ်ားကပင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

About Kaung Myat Htut

Kaung Myat Htut has written 24 post in this Website..

Currently working as Lecturer in YIUS (Yangon Institute of University Studies) lecturing Introduction to Computing and Programming subjects. Also Working as a Translator/Writer in PC World Myanmar and Auto Mobile PC Guide Magazine.