ကမၻာရြာၾကီးမွာ ျမန္မာျပည္ဟာ တံခါးေတြ က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ထားျပီဆိုေတာ့ကာ ဟိုကဒီက ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအသစ္ေတြ၊ ၾကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းေတြ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရႊျပည္ၾကီးက ေလာေလာဆယ္မွာ နည္းပညာဖြံ႔ျဖိဳးမႈ သူမ်ားေနာက္က်ေနတာမို႔ ၾကြယ္၀တဲ့ သဘာသယံဇာတနဲ႔ ေျမဧရိယာေတြနဲ႔သာ လုပ္စားေနရေသးတာေပါ့။ (ဥပမာ- ျမန္မာ့ ကမ္းရုိးတမ္းတေလွ်ာက္က သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္ေဖာ္ေရးစီမံကိန္းေတြ၊ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းနဲ႔ ရပ္ဆိုင္းလိုက္တဲ့ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းလို ဟာေတြပါ)

ဒီအခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိထားရမယ့္ အခ်က္ေတြကို ကိုတာက ေထာက္ျပထားပါတယ္.

အဓိက အခ်က္ေလးေတြပဲ ထုတ္ႏႈတ္ျပပါမယ္။

***  ***  ***

ကမာၻ႔ဘဏ္မွာ လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ နာမည္ေက်ာ္စီးပြားေရးပညာရွင္ ေပါလ္ ေကာ္လီယာ (Paul Collier) တင္ျပခဲ့တဲ့ ေဖာ္ျမဴလာႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။

 

Nature + Technology + Regulation = Prosperity

သဘာ၀ + နည္းပညာ + နည္းမွန္လမ္းမွန္အတိုင္းျဖစ္ျခင္း = ခ်မ္းသာျခင္း

 

Nature + Technology – Regulation = Plunder

သဘာ၀ + နည္းပညာ – နည္းမွန္လမ္းမွန္အတိုင္းျဖစ္ျခင္း = လုယက္ျခင္း

 

နည္းပညာ ေနရာမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကို အစားထိုးၾကည့္ပါ။ တကယ္ေတာ့ နည္းလမ္းမမွန္ရင္ လုယက္ခံရတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို တိုင္းျပည္မွာ သဘာ၀ သယံဇာတနဲ႔ ေျမပဲရွိပါတယ္။ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္..   တဲ့။

ဆက္ေျပာထားေသးတာက..

ဟိုဘက္ဒီဘက္ မွ်တဲ့ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကိုေတာ့ ဂရုျပဳရမယ္။ ေပါလ္ေကာ္လီယာရဲ႕ညီမွ်ျခင္းထဲက နည္းမွန္လမ္းမွန္အတိုင္းျဖစ္ျခင္း (regulation) ကိုလုပ္ရမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာ့ ထင္တာပဲ။ ၀င္လာတဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကို သူ႕တာ၀န္ကို သူ သိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (Responsible investment) ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္သူကလုပ္မလဲ. ႏွစ္ဦးကပဲ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ဦးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြအားကိုးတဲ့ အစိုးရ၊ ေနာက္တစ္ဦးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္။ ဒီႏွစ္ဦးပူးေပါင္းလုပ္ၾကရင္ေတာ့ အတိုင္းထက္အလြန္ပါ။

စံနမူနာ အမွန္ယူစရာ ေတြအျဖစ္ ျမစ္ဆံုနဲ႔ ထား၀ယ္ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရုံေတြ အထင္အရွားရွိေၾကာင္းဆိုပါတယ္။ ျပည္သူလူထု ေက်နပ္ၾက၊ တန္ဖိုးထားၾကတာေတြမို႔ပဲ။ ေတာ္သင့္တဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွွံမႈကိုပဲ အစိုးရကလက္ခံမယ္လို႔ အခ်က္ျပလိုက္တာလည္း ျဖစ္လို႔ပဲ။စံနမူနာဟာ အထက္ပါ ႀတိဂံလိုပါပဲ။ အဲဒီ ႀတိဂံနဲ႔ ေတာင္ၾကီးေတြကိုပင္ ေရႊ႕ႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဒီႀတိဂံမွာ တစ္ခုမွ ခ်ဳိ႕ငဲ့လို႔ မျဖစ္ပါဘူး။

***  ***  ***

ကိုတာက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ရႈေထာင့္က ေဆြးေႏြးထားတာေတြပါ။

ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအပိုင္းမွာ ေနာက္ထပ္ အသံက်ယ္က်ယ္ျမည္ေနတာ တစ္ခုက ၅၀၀၀-ိ တန္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းကိစၥပါ။ ဖုန္းကိစၥ ဆိုေတာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သိပ္မပတ္သတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ရြာစားေက်ာ္လည္း  ေပါလ္ေကာ္လီယာရဲ႕ ညီမွ်ျခင္းမွာ Nature (သဘာ၀) မဟုတ္ဘဲ Investment (ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ) နဲ႔ အစားထိုးပီး ျဖန္႔ထြက္ေတြးၾကည့္မိပါတယ္။ (ျဖန္႔ထြက္ေတြးျခင္း အေၾကာင္းလည္း ကိုတာေရးထားတဲ့စာအုပ္ ရွိပါတယ္။ လြယ္လြယ္ ေျပာရရင္ မ်က္ေတာင္တဆံုးပဲ မၾကည့္ဖို႔၊ မ်က္စိတဆံုးၾကည့္ပီး အေတြးနယ္ခ်ဲ့ၾကဖို႔ အေၾကာင္းပါ)

ဆိုေတာ့ ညီမွ်ျခင္းေတြက ဒီလိုျဖစ္သြားပါတယ္-

Investment + Technology + Regulation = Prosperity

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ + နည္းပညာ + နည္းမွန္လမ္းမွန္အတိုင္းျဖစ္ျခင္း = ခ်မ္းသာျခင္း

 

Investment + Technology – Regulation = Plunder

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ + နည္းပညာ – နည္းမွန္လမ္းမွန္အတိုင္းျဖစ္ျခင္း = လုယက္ျခင္း

 

ေရႊျပည္တံခြန္ေရာ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔အေပါင္းအပါမ်ားေရာ ကိုယ့္နည္းပညာနဲ႔ ကိုယ့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကိုယ္လုပ္ၾကတာပါ။ ဘယ္သူေတြက ဘာ့ေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီး ထည့္၀င္ထားတယ္ဆိုတာေတာ့ ရႈံးမယ့္အလုပ္ ဘယ္စီးပြားေရးသမားကမွ စဥ္းစားမွာမဟုတ္လို႔ ျမတ္လို႔လုပ္ၾကတာ အသိသာၾကီးပါ။ သူ႕တာ၀န္ကို သူ သိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ (Responsible investment) ျဖစ္ဖို႔၊ သံုးစြဲသူ အခြင့္အေရး (Costumer’s right) ကို အေလးထားဖို႔ပဲလိုတယ္။ ေရႊျပည္တံခြန္ကုမၸဏီရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈအေျခအေနကို မသိရေသးေပမယ့္ လက္ရွိျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးရဲ႕ ဖုန္းငွားရမ္းသံုးစြဲမႈစာခ်ဳပ္ပါ လိုက္နာရန္စည္းကမ္းမ်ားကိုဖတ္ၾကည့္ပါက ဌာနရဲ႕ သံုးစြဲသူအခြင့္အေရး အေလးထားမႈကို သိရမွာပါ။ နည္းပညာ အေနနဲ႔က ဘာအသံမွ မၾကားတဲ့အျဖစ္မ်ဳိး ဘယ္သူမွလုပ္ရဲမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အနည္းဆံုးေတာ့ လူၾကီးမင္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးဧရိယာျပင္ပ ေရာက္ေနတဲ့သူ ဆက္သြယ္လို႔မရေသးတာေလာက္ ျဖစ္မွာေပါ့။ ဒါလည္း အေတြ႔အၾကံဳ ရွိျပီးသားပဲဟာ။ အၾကံအဖန္လုပ္ခဲ့ရင္လည္း ဥပေဒဆိုတာ ရွိေနပါတယ္။ အဓိကက နည္းမွန္လမ္းမွန္ အတိုင္းျဖစ္ဖို႔ (Regulation) ပါပဲဗ်ာ။ သူတို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြဘက္ကေတာ့ နည္းလမ္းမွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မမွန္သည္ျဖစ္ေစ ခ်မ္းသာၾကမယ္ဆိုတာ ေျမၾကီးလက္ခတ္တာမွ လြဲေနပါအံုးမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြခမ်ာမေတာ့ နည္းလမ္းမွန္မွ ခ်မ္းသာၾက၊ နည္းလမ္းမမွန္ရင္ လုယက္ခံရတာသာပဲလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတဲ့ဘက္ေရာ ျပည္သူေတြဘက္ကေရာ အားလံုးခ်မ္းသာ ႏွစ္ဘက္မွ်တဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ပိုမေကာင္းဘူးလားဗ်ာ။

၅၀၀၀-ိ တန္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္းကိစၥကိုလည္း အထက္ပါႀတိဂံနဲ႔စံကိုက္ၾကည့္ရပါအံုးမယ္။ ကိုယ့္ကြန္ယက္နဲ႔ကိုယ္ သပ္သပ္စီပဲလုပ္လုပ္၊ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းျပီး ရွိျပီးသားကြန္ယက္မွာပဲ ထပ္ေပါင္းေပါင္း win-win solution ရေအာင္ ၾကိဳးပမ္းၾကရမွာပါ။ အခုတေလာ သိပ္ေခတ္စားေနတဲ့ မတူတာေတြေဘးဖယ္ျပီး တူတာေတြေပါင္းလုပ္ဖို႔္ ဆိုတာ သံေယာင္လိုက္ေကာင္းလို႔ ေျပာရုံတင္မဟုတ္ဘဲ တကယ္လုပ္ငန္းေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ရင္ ပြဲေတြ႔ ေဆးၾကီးျဖစ္လာမွာပါပဲ။ သိပၸံနည္းက်ခုိင္မာတဲ့ အေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ားကို နားလည္တတ္ကၽြမ္းတဲ့ နည္းပညာရွင္မ်ားက စိစစ္အေျဖရွာၾကေပါ့။ လူထုပါ၀င္မႈ အေနနဲ႔ ၁၅သိန္း ေခတ္ကသာ လူနည္းစု ဇိမ္းခံပစၥည္းသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့တာ ၅ သိန္းေခတ္မွာ အားေပးလုိက္ၾကတာ တခဲနက္ပဲမဟုတ္လား။ အခုလည္း ၅၀၀၀-ိ နဲ႔ ေရာင္းေပးႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥေပၚလာလို႔သာ ပူညံညံအသံထြက္တာ။ ၃ သိန္းနဲ႔လည္း တိုးမေပါက္ေအာင္ သူ႔ထက္ငါ ၀က္၀က္ကြဲအံုး မွာပါပဲခင္ဗ်ာ။ ဆက္သြယ္ေရးအဆင္ေျပၿပီး ဒီ့ထက္ ေစ်းခ်ဳိရင္ ဒီလူထု သည္းေျခႀကိဳက္ပဲေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ႀတိဂံရဲ႕ေထာင့္ခၽြတ္တစ္ဖက္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ အားကိုးတဲ့ အစိုးရ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈက အေရးပါလာၿပီ။ နည္းမွန္လမ္းမွန္အတိုင္းျဖစ္ျခင္း (regulation) လုပ္ဖို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ (authority) ကို ျပည္သူေတြကႏွင္းအပ္ထားတာပါ။ ျပည္သူေတြ ေပးတာနဲ႔တန္ေအာင္ ျပန္ရရဲ႕လား၊ အခ်ဳိသတ္ျပီး လုယက္ခံေနရလား စဥ္းစားၾကည့္ေပးပါ။

ဒီႀတိဂံမွာ တစ္ခုမွ မခ်ဳိ႕ငဲ့ဘူးဆိုရင္ျဖင့္ …

 

လက္၀ါးၾကီးအုပ္ျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ

ဂုတ္ေသြးစုပ္ျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

 

Credit – ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား – ကိုတာ (၂ ေဖေဖၚ၀ါရီ၊ ၂၀၁၂၊ ၾကာသမေတးေန႔၊ အတြဲ ၂၊ အမွတ္ ၈၀ ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္)

 

About ရြာစားေက်ာ္ မင္းနႏၶာ

ရြာစားေက်ာ္ မင္းနႏၶာ has written 71 post in this Website..

နတၳိေတြ အစာသြပ္ထားတဲ့ ရင္ဘတ္ထဲ ၀မ္းစာကလည္း ရွားပါးလို႔ ပစၥဳပၸန္မွာ ငူေငါင္ေငါင္ရပ္ရင္း လွမ္းေမွ်ာ္ျပီးၾကည့္ေတာ့ အနာဂတ္ဟာ မႈန္၀ါးလို႔ေနရဲ႕.. မထူးဇာတ္ခင္းကာ အတိတ္က အိပ္မက္ေတြကို ျပန္တူးၾကည့္ေတာ့ ပုပ္သင္ဥေတြပဲ ထြက္လာတယ္.... CJ # 7202011

   Send article as PDF