ယခုၿမန္မာနိုင္ငံတြင္ၿပန္လည္္ၾကံဳေတြ့လာရေသာ”ခါးပိုက္နွိက္မွု”ၿပန္လည္ၿဖစ္လာသည္။
ဘတ္စကားေပါ္တြင္ယခု”ခါးပိုက္နွိက္မွု”ခံရသူတစ္ေန့ထက္တစ္ေန့ပိုမိုအၿဖစ္မ်ားလာသည္။
သတိထားရမည့္အခ်က္မွာ………………ကားေပါ္တြင္အေမြွးရနံ့ျဖင့္ဆြဲေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမြွးရန့ံထဲ့တြင္လူကုိထံုထိုင္းေစတတ္ေသာအန့ံတစ္မ်ိဳးျဖင့္မူးေ၀ေစျပီးကိုယ္ေပါ္္တြင္ပါလာေသာ
ရတနာ၊အဖိုးတန္လတ္၀တ္တန္ဆာမ်ားကိုကိုယ္တိုင္ပင္မူးေမ့ျပီး(္အေမြွးရန့ံေၾကာင့္)အသာတၾကည္
ေပးမိခ်င္းမ်ားအျဖစ္မ်ားလာသည္။ထို့ေၾကာုင့္ေနရာတိုင္္းအခ်ိန္တိုင္းတြင္သတိျပဳမိၾကဖို့လိုအပ္ပါသည္။
ကားေပါတြင္မိမိကို၀င္တိုက္မိလ်င္သတိထားပါ။

About Sandy

has written 9 post in this Website..

   Send article as PDF