ယေန႕ မနက္ ၃း၀၀ နာရီ ခန္႕ေလာက္ က မံုရြာၿမိဳ႕ ေစ်းသစ္ၾကီးမွာ မီးေလာက္မွုျဖစ္ပြားေၾကာင္းသိရပါတယ္။  မနက္ ရး၀၀ မွာ မီးညြန္႕က်ိဳးသြားၿပီး  မီးက်ြင္းမီးက်န္မ်ားကို ဆက္လက္ၿငိမ္းသတ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းၾကားရပါတယ္။  ဆိုင္ခန္းအားလံုး ၏ ထက္၀က္ခန္႕ မီးေလာင္က်ႊမ္း ဆံုရွံုး သြားပါတယ္။

About sinsin

sin sin has written 1 post in this Website..