မ ႏွင့္စေသာ ေစ်းမ်ား မီးေလာင္မႈ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေန။ မဂၤလာေစ်း၊ မံုရြာေစ်း မေတြကို ယၾတာေခ် ေနျခင္းေလာ ?

မီးေလာင္မႈ ဒီေလာက္ တိုက္ဆိုင္ႏိုင္ပါသလား။ မဂၤလာေစ်း၊ မံုရြာေစ်း . .ျပီးေတာ့ ဘာေစ်းလာဦးမလဲ?

ေလာင္လိုက္ယင္ တစ္ေစ်းလံုးနီးပါးပဲ၊ မီးကို ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ။ ဘယ္သူမွာ တာ၀န္ရွိလဲ။

က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြ အေျဖအမွန္ဆံုးရွာသင့္ပါျပီ။ ဆံုးရံႈးမႈေတြ မ်ားလာပါျပီ။ သာမန္ ျပည္သူေတြ ခံရတာပါ။

“မ” နဲ႔စေသာ ေစ်းမ်ား အထူး ဂရုျပဳ မီးေစာင့္ေရွာက္ သင့္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..