ၿပိဳက်ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံု ၂၅လံုးအနက္မွ အေဆာက္အအံုအခ်ိဳ႕ကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအေဆာက္အအံုအခ်ိဳ႕ကို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွ သိရွိရသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းရွိ အေဆာက္အအံု ၂၅လံုးကို အခ်ိန္မေရြးၿပိဳက်ႏုိင္သည့္အတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ားေနထိုင္ျခင္းမျပဳၾကရန္ သက္ဆိုင္ရာမွ မတ္လအတြင္းကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ ျပည္သူမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းၾကရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ စတင္ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ “အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံုေတြကုိ ေဆာက္လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေနထုိင္တဲ့သူေတြကို အရင္ေရႊ႕ေျပာင္းဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ ၿပီးရင္ သက္ဆိုင္ရာကို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရဖို႔ လုပ္ထံုလုပ္နည္းအတုိငး အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိထားတဲ့ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္က ၿပိဳက်သြားတဲ့ အေဆာက္အအံုကိုေတာ့ ေဖာင္ေဒးရွင္းစတူးတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ေပးဖို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ က်န္တဲ့အေဆာက္အဦေတြကိုေတာ့ ေဆာက္လုပ္မႈပံုစံေပၚမူတည္ၿပီး တစ္ႏွစ္ခြဲကေန ႏွစ္ႏွစ္ၾကား ကာလအတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ေပးဖုိ႔ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္” ဟု Naing Group ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္၌ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အႏၲရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံု ၂၅လံုးအနက္မွ အခ်ိဳ႕ကို စတင္ေဆာက္လုပ္ရန္ လုပ္ငန္းစတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္း၀င္အေဆာက္အအံုအခ်ိဳ႕ကို ၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ရမည္ဟု သက္ဆိုင္ရာမွ ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း အဆိုပါအေဆာက္အအံုအမ်ားစုမွာ လုပ္ငန္းၿပီးျပတ္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..