ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္( UMFCCI) ၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ သတင္းနည္းပညာျမင့္တင္ေရး ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ က်င္းပသည့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ၂၀၀၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၅)ရက္ေန႔မွစတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို တစ္လတစ္ႀကိ္မ္ ပထမပတ္၊ စေနေန႔တြင္က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုက်င္းပမည့္ ေဟာေျပာပြဲအမွတ္စဥ္ (၂၄/၀၉-၁၁) တြင္ စာေရးဆရာမ ဂ်ဴးမွ “သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္နီတိ” “Environmental Ethic”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေဟာေျပာမည္ျဖစ္သည္။ ၎ေဟာေျပာပြဲကို ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၅) ရက္ (စေနေန႔) ေန႔လည္ ၀၂း၀၀နာရီတြင္ UMFCCI အသင္းခ်ဳပ္ရံုး၊ မဂၤလာခန္းမ အမွတ္ (၂၉) ၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ (စိန္ဂၽြန္းမွတ္တိုင္) ၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ဖုန္း-၂၁၄၃၄၄/၅/၆/၇/၈/၉သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆုိ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ၾကားထားသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..