တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔႐ုံးအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံႏိုင္မႈ တစ္ႏွစ္အတြင္း ဦးေရ ၁၀၀ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕႐ုံးမွ သတင္းရရိွသည္။ “ အေယာက္ ၁၀၀ ေျမာက္ ျဖစ္တဲ့ကေလးတစ္ဦးကို ေမလ ၂၆ရက္ေန႔က အုပ္ထိန္းသူထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံႏိုင္ခ့ဲပါတယ္ ” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕႐ုံးမွ ဆက္သြယ္ညႇိႏိႈင္းေရးအရာရွိ စတိ(ဖ္)မာရွယ္က ေမလ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒ၊ အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ား တပ္မေတာ္အတြင္းသို႔ စုေဆာင္းမႈကို တားျမစ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ား စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အသိေပးပညာေပးသင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ သင္တန္းျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ တပ္သားသစ္မ်ား စုေဆာင္းရာတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္က်စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ား စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..