မႏၲေလးၿမိဳ႕ရႇိ လမ္းမီးတိုင္မ်ားကို ယခင္အသံုးျပဳေသာ Sodium မီးလံုးမ်ားထက္ လွ်ပ္စစ္၀ပ္အား ပိုမိုသက္သာေစေသာ LED မီးလံုးမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္လ်က္ရႇိေၾကာင္း သတင္းရရႇိပါသည္။ လက္ရႇိတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕က်ံဳးေတာင္ဘက္ လမ္း (၂၆လမ္း) ေပၚရႇိ လမ္းမီးတိုင္မ်ားမႇ မီးလံုးမ်ားကို လိုက္လံေျပာင္းလဲလ်က္ရႇိေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူစည္ကားမႏၲေလးၿမိဳ႕ရႇိ လမ္းမီးတိုင္မ်ားကို ယခင္အသံုးျပဳေသာ Sodium မီးလံုးမ်ားထက္ လွ်ပ္စစ္၀ပ္အား ပိုမိုသက္သာေစေသာ LED မီးလံုးမ်္ိ္ိ္ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္လ်က္ရႇိေၾကာင္း သမမႏၲေလးၿမိဳ႕ရႇိ လမ္းမီးတိုင္မ်ားကို ယခင္အသံုးျပဳေသာ Sodium မီးလံုးမ်ားထက္ လွ်ပ္စစ္၀ပ္အား ပိုမိုသက္သာေစေသာ LED မီးလံုးမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္လ်က္ရႇိေၾကာင္း သတင္းရရႇိပါသည္။ လက္ရႇိတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕က်ံဳးေတာင္ဘက္ လမ္း (၂၆လမ္း) ေပၚရႇိ လမ္းမီးတိုင္မ်ားမႇ မီးလံုးမ်ားကို လိုက္လံေျပာင္းလဲလ်က္ရႇိေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူစည္ကားရာလမ္းမ်ားမႇစတင္၍ တစ္ၿမိဳ႕လံုးအတိုင္းအတာအထိ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရႇိရပါသည္။

“အရင္ကအသံုးျပဳတဲ့ မီးလံုးေတြက ၁၅၀ ၀ပ္နဲ႔ ၂၅၀ ၀ပ္ဆိုၿပီးေတာ့ ႏႇစ္မ်ဳိးအသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အခု၀ပ္ ၆၀ ပဲရႇိတဲ့ LED မီးလံုးေတြကို ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့အခါမႇာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကုန္က်မႈ သက္သာသြားပါတယ္္”ဟု မီးလံုးမ်ား ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ေနသည့္ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ရႇင္းလင္းျပပါသည္။ LED မီးလံုးမ်ားသည္ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားေသာ္လည္း အလင္းေရာင္ကိုလည္း ပိုမိုေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း၊ ပ်က္စီးခဲသျဖင့္ ျပဳျပင္ရသက္သာျခင္းႏႇင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုသက္သာျခင္း စသည့္အခ်က္တို႔ေၾကာင့္ အသံုးျပဳရပိုမိုေကာင္းမြန္ေၾကာင္း အဆိုပါတာ၀န္ရႇိသူက ဆက္လက္ေျပာပါသည္။

မီးသီးေတြလိုက္တပ္ျပီး မီးလာဦးမွ
ခုဆိုမီးက ၅ မိနစ္လာ ၁ နာရီပ်က္ျဖစ္ေနျပီ။
အရင္ကလာခ်ိန္ပ်က္ခ်ိန္မွန္းလို ့ရတယ္။
ခု လာခ်င္လာတယ္။ မလာခ်င္မလာဘူး။ မီးကမလာေတာ့ေ၇ကတင္လို ့မရ
မီးမရွိေ၇မရွိနဲ ့ ေခြ်တာရာေ၇ာက္ေအာင္ မီးကိုမေပးေတာ့တာလားမသိပါဘူး
မႏၲေလး က်ံဳးပတ္လည္တြင္ မီးတိုင္ ၂၅၀ ခန္႔ရႇိၿပီး က်ဳံးေတာင္ဘက္လမ္းရႇိ လမ္းမီးတိုင္ ၆၀ ခန္႔ကို ဦးစားေပး ျပင္ဆင္လ်က္ရႇိသည္။ တင္းရရႇိပါသည္။ လက္ရႇိတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕က်ံဳးေတာင္ဘက္ လမ္း (၂၆လမ္း) ေပၚရႇိ လမ္းမီးတိုင္မ်ားမႇ မီးလံုးမ်ားကို လိုက္လံေျပာင္းလဲလ်က္ရႇိေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူစည္ကားရာလမ္းမ်ားမႇစတင္၍ တစ္ၿမိဳ႕လံုးအတိုင္းအတာအထိ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရႇိရပါသည္။

“အရင္ကအသံုးျပဳတဲ့ မီးလံုးေတြက ၁၅၀ ၀ပ္နဲ႔ ၂၅၀ ၀ပ္ဆိုၿပီးေတာ့ ႏႇစ္မ်ဳိးအသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အခု၀ပ္ ၆၀ ပဲရႇိတဲ့ LED မီးလံုးေတြကို ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့အခါမႇာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကုန္က်မႈ သက္သာသြားပါတယ္္”ဟု မီးလံုးမ်ား ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ေနသည့္ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ရႇင္းလင္းျပပါသည္။ LED မီးလံုးမ်ားသည္ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားေသာ္လည္း အလင္းေရာင္ကိုလည္း ပိုမိုေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း၊ ပ်က္စီးခဲသျဖင့္ ျပဳျပင္ရသက္သာျခင္းႏႇင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုသက္သာျခင္း စသည့္အခ်က္တို႔ေၾကာင့္ အသံုးျပဳရပိုမိုေကာင္းမြန္ေၾကာင္း အဆိုပါတာ၀န္ရႇိသူက ဆက္လက္ေျပာပါသည္။

မႏၲေလး က်ံဳးပတ္လည္တြင္ မီးတိုင္ ၂၅၀ ခန္႔ရႇိၿပီး က်ဳံးေတာင္ဘက္လမ္းရႇိ လမ္းမီးတိုင္ ၆၀ ခန္႔ကို ဦးစားေပး ျပင္ဆင္လ်က္ရႇိသည္။ ရာလမ္းမ်ားမႇစတင္၍ တစ္ၿမိဳ႕လံုးအတိုင္းအတာအထိ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရႇိရပါသည္။

“အရင္ကအသံုးျပဳတဲ့ မီးလမႏၲေလးၿမိဳ႕ရႇိ လမ္းမီးတိုင္မ်ားကို ယခင္အသံုးျပဳေသာ Sodium မီးလံုးမ်ားထက္ လွ်ပ္စစ္၀ပ္အား ပိုမိုသက္သာေစေသာ LED မီးလံုးမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္လ်က္ရႇိေၾကာင္း သတင္းရရႇိပါသည္။ လက္ရႇိတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕က်ံဳးေတာင္ဘက္ လမ္း (၂၆လမ္း) ေပၚရႇိ လမ္းမီးတိုင္မ်ားမႇ မီးလံုးမ်ားကို လိုက္လံေျပာင္းလဲလ်က္ရႇိေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူစည္ကားရာလမ္းမ်ားမႇစတင္၍ တစ္ၿမိဳ႕လံုးအတိုင္းအတာအထိ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရႇိရပါသည္။

“အရင္ကအသံုးျပဳတဲ့ မီးလံုးေတြက ၁၅၀ ၀ပ္နဲ႔ ၂၅၀ ၀ပ္ဆိုၿပီးေတာ့ ႏႇစ္မ်ဳိးအသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အခု၀ပ္ ၆၀ ပဲရႇိတဲ့ LED မီးလံုးေတြကို ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့အခါမႇာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကုန္က်မႈ သက္သာသြားပါတယ္္”ဟု မီးလံုးမ်ား ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ေနသည့္ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ရႇင္းလင္းျပပါသည္။ LED မီးလံုးမ်ားသည္ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားေသာ္လည္း အလင္းေရာင္ကိုလည္း ပိုမိုေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း၊ ပ်က္စီးခဲသျဖင့္ ျပဳျပင္ရသက္သာျခင္းႏႇင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုသက္သာျခင္း စသည့္အခ်က္တို႔ေၾကာင့္ အသံုးျပဳရပိုမိုေကာင္းမြန္ေၾကာင္း အဆိုပါတာ၀န္ရႇိသူက ဆက္လက္ေျပာပါသည္။

မႏၲေလး က်ံဳးပတ္လည္တြင္ မီးတိုင္ ၂၅၀ ခန္႔ရႇိၿပီး က်ဳံးေတာင္ဘက္လမ္းရႇိ လမ္းမီးတိုင္ ၆၀ ခန္႔ကို ဦးစားေပး ျပင္ဆင္လ်က္ရႇိသည္။ ံုးေတြက ၁၅၀ ၀ပ္နဲ႔ ၂၅၀ ၀ပ္ဆိုၿပီးေတာ့ ႏႇစ္မ်ဳိးအသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အခု၀ပ္ ၆၀ ပဲရႇိတဲ့ LED မီးလံုးေတြကို ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့အခါမႇာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကုန္က်မႈ သက္သာသြားပါတယ္္”ဟု မီးလံုးမ်ား ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ေနသည့္ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ရႇင္းလင္းျပပါသည္။ LED မီးလံုးမ်ားသည္ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားေသာ္လည္း အလင္းေရာင္ကိုလည္း ပိုမိုေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း၊ ပ်က္စီးခဲသျဖင့္ ျပဳျပင္ရသက္သာျခင္းႏႇင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုသက္သာျခင္း စသည့္အခ်က္တို႔ေၾကာင့္ အသံုးျပဳရပိုမိုေကာင္းမြန္ေၾကာင္း အဆိုပါတာ၀န္ရႇိသူက ဆက္လက္ေျပာပါသည္။

မႏၲေလး က်ံဳးပတ္လည္တြင္ မီးတိုင္ ၂၅၀ ခန္႔ရႇိၿပီး က်ဳံးေတာင္ဘက္လမ္းရႇိ လမ္းမီးတိုင္ ၆၀ ခန္႔ကို ဦးစားေပး ျပင္ဆင္လ်က္ရႇိသည္။

About Shwemannmay

Shwe mann may has written 58 post in this Website..

သာမန္သူလိုကိုယ္လို မိန္းမတစ္ေယာက္ပါပဲ