စူဠမဏိေစတီ

ပုဂံမွာ ထုထည္အားျဖင့္ အၾကီးမားဆံုးျဖစ္ေသာ ဓမၼရံၾကီးဘုရားကို ဖူးေမွ်ာ္ျပီတဲ့ ေနာက္ နံရံေဆးေရး ပန္ခ်ီ အႏုလက္ရာ မွာ ထင္ရွားတဲ့ စူဠမဏီ ေစတီေတာ္ၾကီး ကို ခရီးဆက္ခဲ့ ၾကပါတယ္..။ ပုဂံေရာက္ကတည္းက ရာသီဥတု သိပ္ျပီး မသာယာတာေၾကာင့္ ညေန ၅ နာရီေက်ာ္ေလာက္ပဲ ရွိေသးေပမဲ့ ေနလံုးကို မျမင္ရေတာ့ဘဲ အနည္းငယ္ေမွာင္စ ျပဳေနပါျပီ..။ စူဠမဏီ ဘုရား ကိုဖူးျပီးေနာက္.. အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရား ကို ခရီးဆက္ခ့ဲ ၾကပါတယ္..။ အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရားကို  က်န္စစ္သားမင္းၾကီး တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့တာလို႕ သိရပါတယ္..။ အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရား ဖူးျပီးေနာက္ မိုးကလည္းေတာ္ေတာ္ခ်ဳပ္ေနျပီး.. ဗိုက္ကလည္း တဂြီဂြီ အသံျပဳေနျပီမို႕.. ျမန္မာဘူေဖးဆိုင္ သို႕ ခရီးဆက္ခဲ့ၾကပါေတာ့…။စူဠမဏိ ေစတီေတာ္

စူဠမဏိ ေစတီေတာ္
စူဠမဏိ ေစတီေတာ္

စူဠမဏိ ေစတီေတာ္

ေနာက္ခံ နံရံေဆးေရးပန္ခ်ီနဲ ဆင္းထုေတာ္

ေနာက္ခံ နံရံေဆးေရးပန္ခ်ီနဲ ဆင္းထုေတာ္

နံရံေဆးေရးပန္ခ်ီ

နံရံေဆးေရးပန္ခ်ီ

နံရံေဆးေရးပန္ခ်ီ

နံရံေဆးေရးပန္ခ်ီ

အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရား..

အလိုေတာ္ျပည့္ဘုရား..

ျ့မန္မာဘူေဖး ထမင္းဆိုင္ကHandmade ေနာက္ဆံုေပၚမီးဆိုင္း

ျ့မန္မာဘူေဖး ထမင္းဆိုင္ကHandmade ေနာက္ဆံုေပၚမီးဆိုင္း

ျ့မန္မာဘူေဖး ထမင္းဆိုင္ကHandmade ေနာက္ဆံုေပၚမီးဆိုင္း

ျ့မန္မာဘူေဖး ထမင္းဆိုင္ကHandmade ေနာက္ဆံုေပၚမီးဆိုင္း

ျ့မန္မာဘူေဖး ထမင္းဆိုင္ကHandmade ေနာက္ဆံုေပၚမီးဆိုင္း

ျ့မန္မာဘူေဖး ထမင္းဆိုင္ကHandmade ေနာက္ဆံုေပၚမီးဆိုင္း

ဆက္ပါအံုမည္…

we R one

About we R one

has written 65 post in this Website..

https://5tds.wordpress.com/