ခုလို မိုးရာသီမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ေရာဂါပါ။ ကေလးေတြအတြက္ မိဘမ်ားသိထားသင့္တယ္လို႔ထင္ပါ တယ္။ ဗဟုသုတအတြက္ လည္းသိထားသင့္ပါတယ္။ ေလ့လာရွာေဖြ တင္ျပထားပါတယ္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ကေလးမ်ားတြင္အျဖစ္မ်ားေသာေရာဂါ ျဖစ္သည္။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ေအဒီးေခၚ ျခင္ၾကားကိုက္ရာမွ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါ ျဖစ္သည္။

ေအဒီးျခင္ၾကား

ေအဒီးျခင္ၾကားသည္ ေန႔အခ်ိန္တြင္ ကိုက္ေလ့ရွိသည္။ အိမ္တြင္းရွိေမွာင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ခိုေအာင္းေလ့ရွိသည္။ ေရၾကည္ေရသန္႔တြင္ ေပါက္္္ပြားသည္။ အိမ္အတြင္းရွိ စဥ္႕အိုး၊ သံုးေရအိုး၊ ေသာက္ေရအိုး၊ ဘုရားပန္္းအိုး၊ အလွပန္းအိုး၊ ေရထည္íရေသာအိုးခြက္မ်ားတြင္ ေပါက္ပြားေလ့  ရွိသည္။ ျခင္သည္ ဥဥျပီးလွ်င္ ေလာက္လန္းျဖစ္သည္။ ထိုမွ ပိုးတံုးလံုးဘ၀သို႔ ေရာက္သည္။ ထိုမွတဆင့္ ျခင္ျဖစ္္လာသည္။ျခင္တစ္ေကာင္သည္ ဥမွအေကာင္ျဖစ္ရန္ (၈)ရက္မွ (၁၀)ရက္ အထိၾကာတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ အပူခ်ိန္ေပၚတြင္ မူတည္သည္။

ပိုး

ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ေစေသာပိုးမွာ (၄)မ်ိဳးရွိသည္။ FENV(1),(2),(3),(4) ဟူ(၄)မ်ိဳးရွိသည္။ အခ်ိဳ႕တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ တစ္မ်ိဳးတည္းသာ ေတြ႕ရတတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (၄)မ်ိဳးလံုး ေတြ႕ရသည္။(၃)၊(၄)ႏွစ္တစ္ခါ ေရာဂါပိုးတစ္မ်ိဳးစီ လွည့္ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ေသြးလြန္္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္ (၃)၊(၄)ႏွစ္တစ္ခါ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

ေရာဂါလကၡဏာ

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ပ်ိဳးခ်ိန္သည္ (၃)ရက္မွ(၁၄)ရက္ ၾကာတတ္သည္။ ေရာဂါပိုး၀င္ ေရာက္ျပီး အစပိုင္းတြင္ ေရာဂါလကၡဏာမျပဘဲ ေနတတ္သည္။ ကနဦးတြင္ တုပ္ေကြးကဲ့သို႔ေသာ သာမာန္ ဖ်ားနာလကၡဏာမ်ား ျပတတ္သည္။ကိုယ္ပူျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ (၃)၊ (၄)ရက္ၾကာေသာအခါ အဖ်ားက်သြားျပီး အနီအစက္မ်ားထြက္ျခင္း၊ တစ္ကိုယ္လံုးေအးစက္ျခင္း၊ ေစးကပ္ျခင္း၊ ေကာ္ဖီေရာင္အန္ျခင္း၊ ၀မ္းမည္းမည္းသြားျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။ ထိုသို႕ျဖစ္လာပါက အသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ေသြးယိုစိမ့္မႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ အန္ေသာအခါ ေကာ္ဖီေရာင္ အန္ျခင္း၊ ၀မ္းသြားေသာအခါ အမည္းေရာင္သြားျခင္း၊ အနီစက္မ်ားထြက္ျခင္း

တို႔ျဖစ္လာရျခင္းျဖစ္သည္။

ကုသျခင္းႏွင့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ

အတိအက်ကုသသည့္ေဆးမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား ေနမေကာင္းပါက တတ္ကၽြမ္းနားလည္ေသာ ဆရာ၀န္၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္သာ ကုသသင့္သည္။ ကေလးမ်ား ေနမ ေကာင္း ပါက အာဟာရျပည့္၀ေသာ အစားအစာမ်ားေကၽြးျခင္း၊ အရည္၊ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ မ်ားမ်ားတိုက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား ေနမေကာင္းပါက အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးမ်ား တိုက္ျခင္း၊ အညိဳေရာင္ရွိေသာ အစားအေသာက္မ်ား ေကၽြးျခင္း၊ အညိဳေရာင္ တိုင္းရင္းေဆးမ်ားတိုက္ေကၽြးျခင္း တို႔ကို ေရွာင္ၾကရမည္။ဆရာ၀န္၊ ဆရာမမ်ားက ေသြးလြန္ တုပ္ေကြး ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းကိရိယာျဖင့္ တိုင္းတာစစ္ေဆးရုံျဖင့္ အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္း ကိရိယာျဖင့္္အေပၚေသြးႏွင့္ ေအာက္ေသြးကိုေပါင္း၊ (၂)ႏွင့္စားရမည္။ ရရွိေသာအေျဖအတိုင္း လူနာ၏ လက္တြင္ (၅)မိနစ္ခန္႔ ပတ္ထားပါ။ (၅)မိနစ္ျပည့္ပါက ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းကိရိယာကို ျဖဳတ္ၾကည့္လွ်င္ တစ္လက္မပတ္လည္တြင္

အနီစက္ (၁၀)စက္ အထက္ရွိပါက ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ေနျပီျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ျခင္း

(၁)ျခင္မကိုက္ေအာင္ကာကြယ္ျခင္း
(၂)ျခင္မေပါက္ေအာင္ကာကြယ္ျခင္း

(၁)ျခင္မကိုက္ေအာင္ကာကြယ္ျခင္း

ေန႔ေရာညပါျခင္ေထာင္ေထာင္အိပ္ျခင္းႏွင့္အ၀တ္ထူထူရွည္ရွည္မ်ား ၀တ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္။

အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားေန႔ခင္းအိပ္ပါက ျခင္ေထာင္ေထာင္သိပ္ပါ။

(၂)ျခင္မေပါက္ေအာင္ကာကြယ္ျခင္း

ေရစည္ေရအိ္ုးမ်ားကို ဖံုးအုပ္ထားပါ။ တစ္ပတ္တစ္ခါေရသြန္í အတြင္းဘက္ကို ပြတ္တိုက္ပါ။အိမ္တြင္းႏွင့္ အိမ္ျပင္ရွိ မိုးေရတင္က်န္ႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ဥပမာ- ပုလင္းခြံ၊ ဗူးခြhhhံ၊ တာယာ၊ အုန္းမႈတ္ခြက္၊ ပလတ္စတစ္ခြက္မ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းပါ။

အလွပန္္းအိုးမ်ား၊ ပန္းပင္စိုက္သည့္အိုးမ်ား၊ ေအာက္ခံပန္းကန္ျပားမ်ား ႏွင့္ နတ္ပန္းအိုးမ်ားကို သံုး၊ေလးရက္ တစ္ခါ ေရမွန္မွန္လဲလွယ္í အတြင္းပိုင္းကိုပြတ္တိုက္ေဆးေၾကာပါ။

ေလာက္လန္းရွိေသာအိုးမ်ားကို သြန္ပစ္ပါ။ မသြန္္ႏိုင္ပါက ေရစစ္ျဖင့္စစ္ပါ။

အိမ္အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေရတင္ႏိုင္ေသာ  ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ပါ။

ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမလမွေအာက္တိုဘာလ အထိအဓိကျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေရာဂါျဖစ္လာၿပီဆို သက္ဆိုင္သူေတြလည္းစိတ္မခ်မ္းသာရပါဘူး။ ၾကိဳတင္ကာကြယ္တာ အေကာင္းဆံုးပါဘဲ။ မျဖစ္သင့္တာ မျဖစ္ေအာင္ မၾကားခ်င္တဲ့ သတင္းဆိုးေတြ (ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ပါပါတယ္) လည္း မၾကားရေအာင္ အေျခခံဗဟုသုတေလးေတာ့ ရွိထားသင့္ပါတယ္။

About wunnakoko

wunna koko has written 35 post in this Website..

IT