ေမာ္ကြ်န္းျမဳိ့ရဲ့တဖက္ကမ္းျမိဳ့မ(၈)ရပ္ကြက္တြင္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမူဳးဦးတင္ေအး၏

မိသားစုမွာ၄င္းရပ္ကြက္အတြင္းရွိ(ဆန္စက္အလုပ္သမားမ်ားနွင့္တံငါသည္)မ်ား

အား(တစ္လလ်ွင္အတုိးနုန္းနွစ္ဆယ္တိုးျဖင့္ေငြငါးေသာင္းထုတ္ေခ်းပါသည္၊၊)

အလုပ္သမားမ်ားမွာဆန္စက္မ်ားလည္ပတ္နဳိင္မူဳေနွးေကြးကာအလုပ္အကုိင္

မေကာင္းေတာ့ အတုိးမ်ားထပ္တင္ေနပါေတာ့သည္၊ ထိုအခါရပ္ကြက္လူျကီးက

တအိမ္လ်ွင္(တစ္သိန္းခြဲက်ပ္)ျဖင့္တန္ဖုိးျဖတ္ကာ အိမ္စာခ်ဴပ္ဆိုေသာ

စာမပါေသာဗလာစာခ်ဴပ္ေပၚတြင္လက္မွတ္ထုိးခုိင္းျပီးေျပာဆုိလႊတ္လုိက္ပါသည္၊

အခ်ိန္ျကာလာသည္နွင့္အမ်ွ အတုိးနဴန္းတက္ကာ ေနာက္ဆုံးေတာ့အိမ္ထုိးအပ္

ရပါေတာ့သည္၊၊နာဂစ္မုန္တုိင္းခ်ျပီးေနာက္ လူမူ့ေရးအဖြဲ.အစည္းမ်ားမွ ေဆာက္

လုပ္လွဴတန္းေပးထုိနာဂစ္အိမ္မ်ားမွာ ရပ္ကြက္အုပခ်ဴပ္ေရးမွဴးတုိက္မွပဲ ပ်က္စီးခဲ့ရ

ေလျခင္းဟုစိတ္နွလုံးမရႊင္ျပံဳးနိဳင္ပဲ ၄င္းတုိ့ဘ၀ေတြကိုစာဖတ္သူမ်ားသိရွိေစရန္

သူတို့ဘ၀ကုိေစတနာထားျပီးတင္ျပအပ္ပါသည္၊၊

About shwe tallatr

shwe tallatr has written 14 post in this Website..