ေစ်းကြက္ထဲမွ ကိုယ္၀န္တားေဆးေတြကို ေပါေပါမ်ားမ်ား သံုးစြဲေနၾကေပမယ့္ ၊ ကေလးမရႏုိင္ရန္ ကာကြယ္ရန္အတြက္အတြက္ဟု ေယဘုယ်ေလာက္သာ သိၾကျပီး ၄င္းတို႕ဧ။္ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားကို သိသူ နည္းေသးတဲ့အတြက္ ဗဟုသုတအေနျဖင့္ ဖတ္ရွုႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္ ။

စာေရးသူေဆးခန္းတြင္ လာျပေသာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအေၾကာင္းမွ စေျပာပါမည္ ။ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ထူးဆန္းသည္ ။ ထူးဆန္းသည္ဟုဆိုရာတြင္ နတ္သမီးလို လွပျခငး္ေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ ၊ ဦးခ်ိဳေပါက္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ ၊ ေခါင္းႏွစ္လံုး ပါ၍လည္းမဟုတ္ သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ထူးဆန္းသူျဖစ္သည္ ။ ထူးဆန္းသည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ သူမသည္ လင္ေယာက်ာၤးမရွိပါပဲ (သံုးလ) တားေဆးလာထိုးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ လင္ေယာက်ာၤးမရွိေသာ္လည္း မလြတ္မကင္ႏိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ တျခားရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထိုးသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္ ။ သူမမွာ ထိုလူမ်ားကဲ့သို႕မဟုတ္ပါပဲ လိင္ကိစၥ အရွုပ္ရွင္း မရွိပါလွ်က္ သံုးလေဆးလာထိုးေနျခင္းျဖစ္သည္ ။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းျပီး ေဆးထိုးရျခင္း အေၾကာင္းကို ေမးၾကည့္ေသာအခါမွ ဇာတ္ရည္လည္စြာ နားလည္ေတာ့သည ္။

ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ေညာင္းညာကိုက္ခဲလြယ္သည္ ၊ မၾကာခဏ ပင္ပန္းလြယ္ ႏြမ္းလြယ္သည္ ထို႕ေၾကာင့္ အိမ္နီးနားျခင္းျဖစ္သူက ကုိယ္၀န္တားေဆး (သံုးလ)ေဆးထိုးလွ်င္ အေညာင္းညာေျပသည္ ၊ အကိုက္ခဲေပ်ာက္သည္ ၊ ေန၍ထိုင္၍ေကာင္းသည္ စမ္းထိုးၾကည့္ရန္ တိုက္တြန္းသျဖင့္ သူမလည္း  စမ္းထိုးၾကည့္ရာ ကိုက္ခဲေသာ ေ၀ဒနာမ်ား သက္သာသျဖင့္ သံုးလ တစ္ၾကိမ္ မွန္မွန္ ထိုးေနၾကျဖစ္ျပီး သံုးၾကိမ္ေျမာက္ပင္ ထိုးျပီးခဲ့ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္ ။ စာေရးသူမွာ သူမဧ။္ အထူးဆန္းစကားမ်ားေအာက္တြင္ အံ့ၾသမွင္သက္မိကာ ခဏမွ် လြင့္ေမ်ာသြားမိျပီး ၊  ခဏအၾကာမွ သတိကပ္ကာ ထိုလူနာအား တားေဆးမ်ားဧ။္ အက်ိဳး အျပစ္မ်ားကို ရွင္းျပ၊ ေျပာျပေပးရေတာ့သည္ ။ ထို လူနာကိုေျပာျပခဲ့သလို ရြာသူရြာသား စာဖတ္သူတို႕ကိုပါ ဗဟုသုတရေစရန္ႏွင့္ ၊ ဆရာထက္ေ၀း ေတာင္းဆိုထားေသာ 72 pillsအေၾကာင္းကိုပါ ေျပာျပရန္ ရွိေသးတာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေရးသားလိုက္ပါသည္ ။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အတြက္ေရာ ၊ အိမ္ေထာင္သည္ ျဖစ္လာမည့္ သူမ်ားအတြက္ပါ  အက်ိဳးရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္ ။

မိမိဧ။္ေဆးခန္းတြင္ ကိုယ္၀န္တားရန္ လာေရာက္တိုင္ပင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုလည္း တားေဆးတို႕ဧ။္ အစြမ္း သတိၱႏွင့္ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားကို ယွဥ္တြဲရွင္းျပကာ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ တားေဆးမ်ား ေရႊးခ်ယ္ႏိုင္ရန္လည္း အၾကံေပးခဲ့သည္ ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္မမ်ားသည္ ခင္ပြန္းမ်ားပါ ေခၚလာျပီး စနစ္တက် သားဆက္ျခားေရးအတြက္ ၾကိဳတင္ေဆးေႏြး ကာကြယ္မွုမ်ားျပဳလုပ္လာၾကျခင္းျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ကိုယ္၀န္ရရွိျခင္းကို ကာကြယ္ရာေရာက္သည္ ။ ကိုယ္၀န္မရခ်င္လွ်င္ ၾကိဳတင္ ကာကြယ္နည္းမ်ားစြာရွိသည္ မဆင္မျခင္ေနျခင္းျဖင့္ ရလာေသာ ကိုယ္၀န္အေပၚတြင္ေတာ့ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် ဖ်က္ခ်ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း  ”  ကိုယ္၀န္လံုး၀ မဖ်က္ေပးပါ ” ဟူေသာ စာကို ေဖာင့္ဆိုဒ္ၾကီးၾကီးျဖင့္ ပရင့္ထုတ္ကာ ေဆးခန္း နံရံတြင္ ကပ္ထားရသည္ ။ တားေဆးထိုးရန္ လာေသာ လူနာသည္ တစ္ခါတစ္ေလတြင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးတည္းလာျပီး ၊ တစ္ခါတစ္ေလတြင္ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးစလံုးလာသည္ ။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ အခုမွ အိမ္ေထာင္က်ခါစ အခုမွ တားေဆးထိုးမည့္ လူမ်ား ပါသလို ၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ အိမ္ေထာင္သက္ရွည္ၾကာစြာ တားေဆး သံုးစြဲသူမ်ားပါသည္ ။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ တားေဆးသံုးမည့္သူသည္ တားေဆးဧ။္ အက်ိဳးျပစ္အေၾကာင္း အၾကမ္းဖ်ဥ္းေတာ့ သိထားနားလည္သင့္သည္ ။ (Abuse) လြဲမွားစြာ အသံုးျပဳရန္ မဟုတ္ပါ ၊ single မ်ားအတြက္ မရည္ရြယ္ပါ ။ တားေဆးႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး သင့္ေလွ်ာ္ေသာ အမ်ိဳးစား ေရႊးခ်ယ္တတ္ေစရန္ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳမည့္သူမ်ားအတြက္ ေစတနာပရပြျဖင့္ ေရးသားလိုက္ပါသည္ ။

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

သားဆက္ျခားနည္းလမ္းမ်ားကေတာ့

♠♠♠ အီစထရိုဂ်င္ႏွင့္ ပရိုဂ်က္စထရိုဂ်င္ ေဟာ္မုန္း ႏွစ္မ်ိဳးပါစားေဆး

♠♠♠ ပရိုဂ်က္စထရိုဂ်င္ ေဟာ္မုန္း တစ္မ်ိဳးသာပါေသာ စားေဆး

♠♠♠ ထိုးေဆးမ်ား ( ၁လခံ ၊ ၃လခံ)

♠♠♠ သားအိမ္တြင္း ပစၥည္းထည့္နည္း

♠♠♠ ကြန္ဒံုးမ်ား (ေယာက်ာ္းသံုး ၊ မိန္းမသံုး)

♠♠♠ ဆက္ဆံျပီးေနာက္ သေႏၶတားျခင္း

♠♠♠ မိန္းသားေၾကာျဖတ္ျခငး္ ၊ ေယာက်ာ္း သားေၾကာျဖတ္ျခင္း

♠♠♠ သုတ္ပိုးမ်ား သတ္ေဆး

♠♠♠ သားအိမ္ေခါင္း အုပ္ေဆာင္းမ်ား ( cervical caps)

♠♠♠ မ်ိဳးပြားျခင္းဆိုင္ရာ သိနားလည္မွုအေပၚ အေျခခံတားေသာ နားလမ္းမ်ား

♠♠♠ ကေလးေမြးဖြားျပီး ႏို႕တိုက္ျခင္းျဖင္ ့ ကိုယ္၀န္မရေစေသာ နည္း

♠♠♠ လက္ေမာင္းၾကြက္သား အေရျပားေအာက္ ခြဲထည့္ေသာ တားေဆးမ်ား စသည္တို႕ ျဖစ္ပါသည္ ။

 

(၁) ေဟာ္မုန္း ပါေသာ သေႏၶတားစားေဆးမ်ား

စားေဆးလို႕ဆိုကတည္းက ပါးစပ္က ေသာက္ရတာမွန္း လူတိုင္း သိမွာပါ ။ ေဆးမွာ အီစထရိုဂ်င္ႏွင့္ ပရိုဂ်က္စထိုဂ်င္ ေဟာ္မုန္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပါတဲ့ ေဆးရွိသလို ၊ပရိုဂ်က္စထိုဂ်င္တစ္မ်ိဳတည္းပါရွိတဲ့ေဆးမ်ား ရွိျပီး သားဥေၾကြျခင္းကို တားဆီးေပးပါသည္ ။ ကေလးမရႏိုင္ေစရန္ ေသာက္ဆံုးၾကပါသည္ ။

ေဆးရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးမွာ ကိုယ္၀န္တားေပးႏိုင္ျပီး ၊ ကိုယ္၀န္ရရွိႏိုင္ေျခနည္းသည္ ။ သံုးရလြယ္ျပီး ၊ ၀ယ္ရလြယ္သလို ေစ်းႏွုန္းလည္း သင့္တင့္သည္ ။ ပံုမွန္ရာသီ ျပန္လာတတ္ေသာ္လည္း ေသြးဆင္းနည္းတတ္သည္ ။ မိန္းမရာသီေၾကာင့္ ကိုက္ခဲျခင္း ၊ မီးယပ္ေရာဂါေတြ၊ မီးယပ္ကင္ဆာေရာဂါေတြ ၊ သေႏၶသား ေနရာမမွန္တာေတြျဖစ္ျခငး္ ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္ ။ ေဆးေသာက္သံုးမွု ရပ္လိုက္ရံုနဲ႕ ကိုယ္၀န္ျပန္ရႏိုင္ပါသည္ ။

ေဆးရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးကေတာ့ ေခါင္းကိုက္တာ ၊ ပ်ိဳ႕အန္ခ်င္တာ ၊ မ်က္ႏွာမွာလည္း အမည္းစက္ေတြ ေပၚလာတတ္တာ ၊ ေဖာေယာင္လာတာ ၊ ၀လာတာ ၊ ရင္သားတင္းရင္းလာတာ ၊ ပံုမွန္ရာသီလာရင္း ၾကားေပါက္ရာသီဆင္းတတ္တာ ၊ သားအိမ္ေခါင္းမွ အရည္မ်ား ပိုဆင္း တတ္ျခင္းေတြျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ ။

ႏွလံုး ေသြးတိုးႏွင့္ ေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါေတြ ပိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္ ။ ရင္သားကင္ဆာလည္းျဖစ္ႏိုင္ျပီး ေဆးေသာက္ျပီး ရာသီမလာတာလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ ။ ပိုးသတ္ေဆး ၊ မွိုသတ္ေဆး ၊ အတက္ေရာဂါက် ေဆးမ်ားေသာက္လွ်င္လည္း တားေဆးရဲ႕ အာနိသင္ေျပာင္းလဲမွု ရွိတတ္သည္ ။ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ အထက္ႏွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္သူေတြ မွာေတာ့ ေသဆံုးမွု ႏွုန္း ပိုျမင့္တတ္သည္ ။  လံုး၀ မသံုးသင့္တဲ့ လူေတြကေတာ့ ကိုယ္၀န္ရွိသူမ်ား ၊  ႏွလံုး ေသြးတိုးႏွင့္ ေသြးေၾကာေရာဂါရွိသူမ်ား ၊ အသည္းေရာဂါရွိသူမ်ား ၊ ကင္ဆာေရာဂါရွိသူမ်ား ၊ အသည္းေရာင္ အသား၀ါ ျဖစ္ေနသူမ်ား ၊ ကေလးႏို႕တိုက္ေနေသာ မိခင္မ်ား ျဖစ္သည္ ။ Failure rate : ေဆးေသာက္ေနရင္း ကိုယ္၀န္ရသြားႏိုင္ေျခကေတာ့ ၀.၁% ေလာက္ပဲ ရွိပါသည္ ။

(၂) ထိုးေဆး (၁လခံ ၊ ၃လခံ)ေဆး

ထိုးေဆးေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္လည္း သားဥေၾကြျခင္းကို တားဆီးေပးျခင္းပါပဲ ။ သားအိမ္ေခါင္းက အရည္မ်ားကို ပိုမိုကာ ပ်စ္ခၽြဲေစပါတယ္ ။

ထိုးေဆးေတြရဲ႕ ေကာင္းကြက္ကေတာ့ ကိုယ္၀န္မရေအာင္ ေကာင္းေကာင္း ထိနး္ခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ျပီး ၊ သားအိမ္ေၾကာ (သားေၾကာ)ျဖတ္ျပီးျပီးခ်င္း ထိုးႏိုင္ပါသည္ ။ စိတ္ေ၀ဒနာရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သံုးရတာ အဆင္ေျပျပီး ၊ ကေလးေမြးျပီး ကာကြယ္ေဆး ( vaccine) ထိုးရေသာ မိခင္မ်ားလည္း သံုးႏိုင္ေသးသည္ ။

ထိုေဆးရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ ရာသီ မမွန္တတ္သလို ၊ ရာသီ မေပၚပဲ ေပ်ာက္ေနခ်ိန္ ၾကာျမင့္တတ္သည္ ။ ကိုယ္၀န္ျပန္ယူဖို႕ ေဆးရပ္မယ္ဆို လွ်င္  ခ်က္ခ်င္း ကိုယ္၀န္မရတတ္ပဲ ျပန္ေစာင့္ရတတ္သည္ ။ အမ်ား ဆံုး ၁၈ လေလာက္ထိ ျပန္ေစာင့္ရတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္ ။ Failure rate အေနနဲ႕ကေတာ့ ၀.၅% ကေန ၁.၅% ေလာက္သာ ရွိပါသည္ ။

(၃) သားအိမ္အတြင္း ထည့္ေသာ ပစၥည္း

ထိုပစၥည္းကို intrauterine Contraceptive Devices (IUCDs) လို႕ေခၚျပီး ၊ ၄င္းကို ေၾကးနီ (copper) ၊ ပလပ္စတစ္တို႕နဲ႕ ျပဳလုပ္ထားပါသည္ ။ သူ႕ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္(action)ေတြကေတာ့ သားအိမ္အတြင္းမွာ အနည္းငယ္ ေယာင္ရမ္းမွု ျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္ ။ သား ဥျပြန္ရဲ႕ ေရႊ႕လ်ားမွုကို တိုးေစတတ္သည္ ။ သေႏၶတည္တာဟာ သား ဥျပြန္ထဲမွာ တည္တာပါ ၊ လွုပ္ေနတဲ့အခါ သေႏၶမတည္ေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ သေဘာပါ ။

သူ႕ရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးကေတာ့ အခ်ိန္ အၾကာၾကီး ကိုယ္၀န္တားႏိုင္သည္ ။ ငါးႏွစ္အထိ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္ ။ ႏို႕တိုက္မိခင္ေတြပါ အသံုးျပဳႏိုင္ျပီး ပစၥည္းေလး ျပန္ထုတ္လိုက္တာနဲ႕ ကိုယ္၀န္ျပန္ယူလို႕ ရပါသည္ ။ ထည့္ျပီး မိမိႏွင့္ အဆင္မေျပဘူးဟု ခံစားရလွ်င္လည္း ျပန္ထုတ္ႏိုင္ပါသည္ ။

ဆိုးက်ိဳးအေနနဲ႕ကေတာ့ ၃ႏွစ္ကေန ၅ ႏွစ္အတြင္း အသစ္ျပန္လဲ ေပးရတာမ်ိဳး ၊ တင္ပဆံုေရာင္ရမ္းတဲ့ေရာဂါႏွင့္ ေသြးဆင္းမ်ားတာမ်ိဳး ျဖစ္ ႏိုင္ပါသည္ ။ မိန္းမရာသီလာခ်ိန္ေတြမွာ ကိုက္ခဲေနတတ္သည္ ။ ထည့္ထားရင္းနဲ႕လည္း ျပန္ထြက္သြားတတ္သည္ ။ျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွုန္းကေတာ့ ၃%ထက္ေတာင္ ပိုနည္းပါေသးသည္ ။ထည့္ထားရင္းနဲ႕ သားအိမ္အတြင္းႏွင့္ သားအိမ္အျပင္မွာေရာ ကိုယ္၀န္ရႏိုင္ပါသည္ ။

လံုး၀မသံုးသင့္သူမ်ားကေတာ့ အရင္က ဖန္ျပြန္သေႏၶသားကိုယ္၀န္ေဆာင္ခဲ့သူေတြ ၊ တင္ပဆံုေရာင္ရမ္းေရာဂါရွိတဲ့ လူေတြ ၊ ကိုယ္၀န္သည္ေတြ ၊ ကိုယ္ခံအားက်ဆင္းမွု ေရာဂါရွိတဲ့ လူနာေတြ၊ သားအိမ္အေခါင္းေပါက္ (cavity)လိမ္ေနတဲ့ လူေတြ ၊ ႏွလံုးေရာဂါရွိသူေတြ ၊ HIV ပိုးရွိသူေတြအေနနဲ႕ လံုး၀ မသံုးသင့္ပါဘူး ။ Failur rate : အေနနဲ႕ကေတာ့ ထည့္ထားတဲ့ IUDs ပစၥည္းေပၚ မူတည္ျပီး ၀.၃% ကေန ၂%ေလာက္ပဲ ရွိပါသည္ ။

(၄) ကြန္ဒံုး (condoms) ကေတာ့ သုတ္ပိုးေတြ မိန္းမကိုယ္ထဲ မ၀င္ေအာင္ တားဆီး(barrier) လုပ္ေပးတဲ့နည္းပါ ။ ေကာင္းတကာေတာ့ ေစ်းသက္သာျပီး မသံုးရမည့္ အေျခေနမ်ိဳး လံုး ၀မရွိတာ အတြက္ေၾကာင့္ပါပဲ ။ ၀ယ္ရတာေရာ ၊ အသံုးျပဳရတာအျပင္ ၊ လြင့္ပစ္ရလည္း လြယ္ပါသည္ ။ လိင္မွ တဆင့္ကူးစက္တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြကိုလည္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္ ။ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳး လံုး၀မရွိပါ ။ ထို႕ေၾကာင့္ တျခားနည္းမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပေသာ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအတြက္ အလြန္ အသံုး၀င္ေသာ သားဆက္ျခားနည္း ျဖစ္ပါသည္ ။

သတိထားသင့္တာကေတာ့ ကၽြတ္ထြက္တတ္သည္ ။ ေပါက္ျပဲ တတ္သည္ ။ တခ်ိဳ ကာမဂုဏ္ခံစားမွု အားမရသလိုျဖစ္ၾကျပီး ” အလႊာပါးလွ်င္ ကမာၻျခားတယ္ “လို႕ေတာင္ တင္စားေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္ ။  Failure rate :အ ေနနဲ႕ကေတာ့ ၄% ကေန ၁၀%ပါ ။ ေပါက္သြားတာရယ္ ၊ ကၽြတ္သြားတာရယ္ကို မသိလိုက္တာရယ္ေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ရသြားႏိုင္ပါတယ္ ။

(၅) အေရးေပၚ လိင္ဆက္ဆံျပီး တားတဲ့ ေဆးကေတာ့ ေဟာ္မုန္း ၂မ်ိဳးကို high dose နဲ႕ လုပ္ထားတဲ့ ေသာက္ေဆး ႏွစ္လံုး ပါပဲ။ သားဥျပြန္ လွုပ္ရွားမွုကို မ်ားေစျပီး သေႏၶမတည္ေအာင္ လုပ္ေပးထားတာပါ ။ အကာကြယ္မဲ့ ဆက္ဆံျပီး ၇၂ နာရီ (သို႕) ၄ရက္အတြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္ ။

ဆိုးက်ိဳးအေနနဲ႕ ေဆးေသာက္ျပီး ပ်ိဳ႕အန္တတ္သည္ ။ ဒါ့ျပင္ ေဆးေသာက္ျပီးကိုယ္၀န္ ရသြားတာမ်ိဳးလည္း ရွိသည္ ။ ၁၀၀% စိတ္ခ်လို႕ေတာ့ မရႏိုင္ပါ ။ ကိုယ္၀န္မရတာ တားဆီးေပးရမည့္ အမ်ိဳး သမီးေတြကိုသာ ဆရာ၀န္ေတြက အြန္(on)ေပးတဲ့ ေဆးမ်ိဳးပါ ။ ဥပမာ- မုဒိမ္းက်င့္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီး ၊ စိတ္ေရာဂါသည္ အမ်ိဳးသမီးတို႕အတြက္သံုးျခင္း ျဖစ္သည္ ။

ယခုအခါ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ လြဲမွားစြာ မိမိသေဘာႏွင့္ သံုးေနၾကသည္ ။ စာေရးသူဧ။္ ေဆးခန္းကို ေဆးဆိုင္ႏွင့္ မွားကာ ထိုေဆးလာေမးသူမ်ားလည္း ရွိသလို ၊ စူပါမားကတ္မ်ားရွိေဆးေကာင္တာတြင္လည္း ရွက္သလုိလိုမ်က္ႏွာႏွင့္ ျပံုးျဖီးျဖီးလုပ္ကာ ထိုေဆးလာ၀ယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးမ်ားကိုလည္း ျမင္ခဲ့ဖူးသည္ ။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ သတိေပးလိုတာကေတာ့ မည္သည့္ တားေဆးမွ ၁၀၀% စိတ္မခ်ရပါဘူး ။ သံုးေနရင္းႏွင့္ပင္ အက်ိဳးေၾကာင္း မတိုက္ဆိုင္စြာ ကိုယ္၀န္ရႏိုင္ပါသည္ ။ တစ္လ တစ္လံုးေသာက္ေသာ ေဆးသည္ လံုး၀ စိတ္မခ်ရပါ ။ (မသံုးသင့္ပါ) ။ ႏိုင္ငံျခားသြားကာ အလုပ္လုပ္မည့္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး ထိုေဆးေသာက္ထားျပီး သြားခါနီးမွ ကိုယ္၀န္ရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား မသြားျဖစ္ေတာ့သည့္ အျဖစ္ပ်က္မ်ားလည္း မ်က္၀ါးထင္ထင္ၾကံဳဖူးခဲ့ေသာေၾကာင့့္ သတိနဲ႕ ယွဥ္ ဆင္ျခင္ေစရန္ ေရးသားလိုက္ပါသည္ ။ ကေလးမလိုခ်င္လွ်င္ ကနဦးကတည္းက ကိုယ္၀န္မရေစရန္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မွုမ်ိဳးျပဳလုပ္ထားသင့္ေၾကာင့္လည္း အၾကံေပးလိုက္ခ်င္ပါေတာ့သည္ ။

About AKKO

A K K O has written 50 post in this Website..

   Send article as PDF