ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ကြ်ႏု္ပ္ အၾကမ္းအားျဖင့္ သံုးမ်ိဳးခြဲျခားထားပါတယ္။

ထိုအရာမ်ားမွာ

(၁) သူမ်ားက သတ္မွတ္ေပးေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ

(၂) သူတစ္ပါး လႈံေဆာ္မႈေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ ႏွင့္

(၃) ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္မႈတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

ပထမအခ်က္ျဖစ္ေသာ သူမ်ားက သတ္မွတ္ေပးေသာ ေရြးခ်ယ္မႈအေၾကာင္း ရွင္းျပရလွ်င္ ယခုေခတ္ လူငယ္မ်ား အမ်ားအားျဖင့္ အက်ံဳး၀င္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ မိဘမ်ားသည္ သူတို႔၏ သားသမီးမ်ားအား ေအာင္ျမင္ေစလိုစိတ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ေပးတတ္သည္။ ထိုအခါ လူငယ္မ်ားမွာ ကိုယ့္၀ါသနာက ဘာမွန္းမသိ မိဘလမ္းေၾကာင္းေပးရာကိုသာ ေလွ်ာက္ၾကရေပေတာ့သည္။

သာဓကျပရလွ်င္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲေတာ္ အမွတ္အေကာင္းဆံုးျဖင့္ေအာင္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆရာ၀န္လိုင္းခ်ည္းဘဲ သြပ္သြင္းေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသင့္အတင့္အမွတ္နဲ႔ ေအာင္ေသာသူမားမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားထြက္ အလုပ္ လုပ္ခိုင္းေစျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဆရာ၀န္မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားျပန္မ်ား ယခုေခတ္တြင္ ေပါမ်ားလာရသည္။

ထိုသူတို႔၏ ဘ၀ကို ေတြးၾကည့္လွ်င္ ကြန္ျပဴတာနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ခံရေသာ စက္ရုပ္သေဘာမ်ိဳးဆန္ေပသည္။ မိဘတို႔ ၾကိဳးဆြဲရ ကရေသာ ရုပ္ေသးရုပ္မ်ားမ်ားသာသာပင္။ ထိုသူတို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တကယ္တမ္း ခ်ရမည္ဆိုပါက ေ၀ခြဲမရစိတ္ျဖင့္ အမွားမ်ားႏိုင္ေပသည္။မိဘတို႔ သတ္မွတ္ထားေသာ ပံုစံခြက္အတိုင္း ရွင္သန္ရေသာေၾကာင့္ အေရးေပၚကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေနာက္လိုက္မ်ားျဖင့္သာ အသံုး၀င္ႏိုင္ေပ၏။

ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္ေသာ သူတစ္ပါး လႈံေဆာ္မႈေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္မႈအေၾကာင္း ရွင္းျပရလွ်င္ စိတ္ဓာတ္ေပ်ာ့လြန္းသူမ်ားႏွင့္ ပို၍ သက္ဆိုင္ေပသည္။ ထိုသူတို႔အား တစ္ပါးသူက “ဘာေလးလုပ္ရင္ေကာင္းတယ္” ဟု ေျပာၾကားပါက ကိုယ္နဲ႔ ကိုက္ညီသည္ မကိုက္ညီသူကို မစဥ္းစားဘဲ လိုက္လုပ္တတ္ၾကေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ကိုယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္လိုက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ အမွားမ်ားမွာကို အေၾကာက္ၾကီး ေတြးေၾကာက္သူမ်ားထဲတြင္လည္း ထိုသူတို႔ ပါ၀င္သည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ထိုသူတို႔မွာ တျခားသူ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္သြားတာ ေတြ႕လွ်င္ ကိုယ့္၀ါသနာႏွင့္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈ မွာ ထိုအလုပ္ႏွင့္မကိုက္ညီေသာ္လည္း အားက်စိတ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသူတို႔အား သူတစ္ပါး လႈံေဆာ္မႈေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္သူမ်ားဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ ထိုသူတို႔မွာလည္း ဆံုျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ေနာက္လိုက္မ်ားျဖင့္သာ အမ်ားဆံုးေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္မႈအေၾကာင္း ရွင္းျပရလွ်င္ ယေန႔ခတ္ အႏုပညာနယ္ပယ္၌ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ၀ါသနာပါရာ ေရြးခ်ယ္မႈအျဖစ္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းသူအမ်ားစုမွာ အႏုပညာၾကယ္ပြင့္မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ပညာရွင္ အမ်ားစုမွာလည္း ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ပင္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္သာ။

သို႔ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕လူငယ္မ်ားကေတာ့ မိဘပံုစံခ်ရာ လမ္းအတိုင္း ေလွ်ာက္သြားရင္း လမ္းတစ္၀က္ေရာက္မွ ကိုယ့္၀ါသနာကို သတိထားမိျပီး ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္မႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဘ၀လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲသြားသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ရုပ္ရွင္အႏုပညာရွင္၊ ဆရာ၀န္စာေရးဆရာ၊ ဆရာ၀န္အဆိုေတာ္ စသည္ျဖင့္ ေတြ႕ႏိုင္ၾကေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေရြးခ်ယ္မႈ ဆိုသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စိတ္က ဒြိဟျဖစ္လို႔ မရပါ။

ထိုင္ခံုႏွစ္လံုး ရွိရာ၌ တစ္ခံုပိုင္ႏိုင္စြာ ေရြးခ်ယ္မွ ထိုင္ခြင့္ရႏိုင္မည္။ ဟိုထိုင္ခံု ၊ ဒီထိုင္ခံုဟု ေရြးခ်ယ္မျပီးမခ်င္း ထိုင္ခြင့္ရွိမည္မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ အနာဂတ္ ေကာင္းမ်ားကို လူငယ္မ်ားပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစဟု ရည္ရြယ္၍ ေရြးခ်ယ္မႈအေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္းကို ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ေစပိုင္ထြဋ္(ပုသိမ္)

(၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ/ သရပါ ရသစာေပမဂၢဇင္း)

About ေစပိုင္ထြဋ္ (ပုသိမ္)

ေစပိုင္ထြဋ္ (ပုသိမ္) has written 62 post in this Website..

   Send article as PDF