5

ပန္းခ့ါးေဆးလိုအပ္သူမ်ားဆက္သြယ္၀ယ္ယူနိဳင္ပါသည္

-
0

ငရဲသားနဲ႕ နတ္သား

-
5

ယူေကရဲ့ေရကာတာနဲ႕ဆည္မ်ား – UK Dams and Reservoirs VII

-
1

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးးအတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ား

-
13

ကြန္ျပဴတာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ နည္းပညာမ်ား

-
5

စိတ္ဓါတ္ ခြန္အားမ်ားဘယ္လိုေမြးျမဴၾကမလဲ။

-
3

အေၾကြေစ့ ၁၁

-
2

ေၿမၾကီး ရနံ႔

-
2

Segway accident

-
3

2015 ဒုတိယပိုင္း…ေမွ်ာ္…

-
0

ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္မ်ား

-
2

၇။ လစ္လွ်ဴရႈ႕ျခင္းႏွင့္ ပညာရွိျခင္း

-
6

ထီး မိုး ထား တဲ႕ “J”

-
2

တရုတ္ကူျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ေက်ာက္က်ိယန္ လ ွ်ဳိ႕ဝွက္မွတ္တမ္း

-
10

ၿမိဳ႕အုပ္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕သူားမ်ားသုိ႕…

-
11

ဘလက္က ဓါတ္ပံုဆရာ၊ ကိုပီတာက ေမာ္ဒယ္

-
12

သတင္းထူးလား ……….သတင္းဆန္းလား

-
19

တစ္တစ္ရစ္ရစ္နဲ႔ လွေနတဲ႔ သဇင့္

-
1

ဆန္ကာ သံုးခု

-
8

ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လည္တူးေဖာ္ခ်င္ေသာ ေျမစိုင္ေျမခဲမ်ားအေၾကာင္း (၇)

-
0

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုး၇ (တၿဖစ္လဲ) စစ္အစိုး၇ ေခါင္းခဲမဲ့….. “ဒုတိယပင္လံုညီလာခံ”

-
1

ေရွာင္ေလေဝးေဝးkeylogger

-
6

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္လို၍ လာေလွ်ာက္သူကိုေနဦးအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

-
29

သူမ၏ သူမ – ၁

-
1

၀န္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္ ညီ/မညီ၊ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ျပဳႏုိင္/မျပဳႏုိင္ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကား

-
0

ေပါက္ကရအေတြးမ်ား-၂

-
1

“လူမိုက္၊လူေတာ္၊ပညာရွိ”(၁)

-
10

ဦးဘဇင္း ဘဒၵ ႏၱ မိုက္ကယ္ေဂ်ာ္နီေအာင္ပု ၏ မိန္႕ခြန္း ( အားလံုး ေလးစားစြာ လိုက္နာရမည္ )

-
24

MAHASEN ရဲ႕ အလြန္မွာ…………..

-
20

လြမ္းတယ္ဆိုရင္ ဒီကပိုသေပါ့…။

-