1

ေမတၱာ Campaign (အထက္ျမန္မာျပည္)က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ ေပးပို႕မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္ၾကားလႊာ ယေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ

-
1

ေမတၱာ Campign (အထက္ျမန္မာျပည္) ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းစတင္ၿပီ

-
4

မႏ ၱေလးမစိုးရိမ္ကံတက္ကုန္း ေက်ာင္းတိုက္မွာ ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းပြဲက်င္းပ

-
4

ထိုင္းသံဃရာဇာ ဆရာေတာ္ႀကီးက ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးအား ပညာပါရဂူဘြဲဲ႕ ဆက္ကပ္

-
11

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သံဃာေတာ္၅ပါး မႏၱေလးမွ ေနရပ္သို႔ အၾကပ္ကိုင္ ျပန္လႊတ္ခံရျခင္း

-