5

သရက္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီညီလာခံ ႏွစ္ႀကိမ္-က်င္းပရျခင္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေအာင္ ရွင္းလင္းေပးေစလို

-
0

`သရက္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီညီလာခံ (ဒုတိယ အႀကိမ္) ျပန္လည္က်င္းပ´

-
2

`မေကြးျမသလြန္ေစတီေတာ္ ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းပြဲက်င္းပ

-
3

`မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ေလွ်ာင္းေတာ္ဦးေက်းရြာ မူႀကိဳေက်ာင္းေလး ၿပိဳပ်က္ေနတာ (၂)ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ၾကာ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္´

-
14

`ေရႊစက္ေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္မွ အျမင္မေတာ္ေသာ ျမင္ကြင္းမ်ား´

-