43

ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္မစၥတာကင္တာနားသို႕ ရခိုင္ျပည္နယ္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကေပးပို႕ေသာအိတ္ဖြင့္ေပးစာ

-
44

သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္သည္ကို အခ်က္အလက္ျဖင့္ ႐ွင္းျပပါ ဆရာတို ့

-
49

ရခိုင္လူမ်ိဳး အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

-
10

၂၀၁၂-၁၄၃၀=၅၈၂ႏွစ္ တိုင္ခဲ့ျပီ

-
27

အလ္ကာအိဒဟ္(အလ္ကိုင္ဒါ)မွ ျမန္မာျပည္သို႕ အသိေပးေၾကျငာခ်က္

-
3

အစၥလာမ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔ ႀကီးရဲ႕ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ႀကားလႊာ( ေပၚၿပဴလာ နယူး ဂ်ာနယ္ အမွတ္၂၂ ဇြန္ လ၇ ၂၀၁၂

-