123

စဥ္းစားၾကေစလိုပါတယ္ ( ၅၅ ) ( ေဆာ္ထည္႕လိုက္စမ္းပါ ၊ ဘာသာေရး – ၃ )

-
22

က်မ ရဲ႕ ဘာသာေရး ခံယူခ်က္ နဲ႕ ႏိုင္ ငံေရး အျမင္

-
19

နတ္ျဖစ္ရတဲ့ ဒုကၡ – ေမာင့္အိုလံပီယာဗားရွင္း

-
5

အာကာသစခန္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ

-
1

ေပါက္ကဲြေစတတ္သည့္ပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြေပးႏိုင္မည့္ ေပၚလီမာတစ္မ်ိဳးကို ဗံုးရွာေဖြေရးေခြးမ်ားေနရာ တြင္ အစားထိုးႏိုင္ေတာ့မည္

-
2

လေပၚတြင္ တစ္ေနရာႏႇင့္တစ္ေနရာဆြဲငင္အား မတူညီရျခင္းအေၾကာင္းတရားအား နာဆာမႇ ရႇာေဖြေတြ့ရႇိျခင္း

-