20

“(11-11-2012)ေန႔မွာထြက္ေပၚလာမယ္႔ အၾကဳိက္ဆုံးသူကိုခန္႔မွန္းလုိက္ၾကရေအာင္”

-
60

“ၾကက္ေခ်းတန္းနဲ႔ျပဳိင္ဘယ္သူနုိင္ ပေဟဠိအစီအစဥ္” (မႏၱေလးေဂဇက္ခ်စ္သူေအာက္တုိဘာလ(၂၀၁၂) ဇကာတင္စာရငး္)

-
29

ယေန႕ပို႕စ္ (ႏိုဝင္ဘာ)

-
28

ဖတ္ကူ(ခြန္အားျဖည့္သံစဥ္)မ်ားသို႔

-
28

ယေန႕ပို႕စ္ (ေအာက္တုိဘာ)

-
120

မန္းဂဇက္ ခ်စ္သူမ်ား စာေပဆု ၂၀၁၂ ခု စက္တင္ဘာလ (ဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ကခုန္ျခင္း)

-