12

ေဒၚစုဖတ္ဖို႔… huffingtonpost

-
12

ျဗိတိသွ်ပါလီမန္ Westminster Hall မွာမိန့္ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္…

-
11

လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏လန္ဒန္ျမိဳ့ခရီးစဥ္….

-
5

လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အိုင္ယာလန္ခရီးစဥ္…

-
15

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ႏိုဘယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုလက္ခံရယူသည့္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ…

-
21

ႏိုဗယ္ဆုေပးပြဲတြင္.. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း စဆံုး

-