5

2 ကၾကီးေတြ ၾကမၼာ ငင္ ၿပီလား

-
0

2 ကၾကီးတို ့ ၾကမၼာ ငင္ ၿပီလား။

-
5

မတရားရုံးခ်ဳပ္က အန္အယ္ဒီပါတီ ရပ္တည္ခြင့္အယူခံကုိ ပယ္ခ် NLD Appeal

-
13

ဒိုက္ဦးျမဳိ႕နယ္တြင္ နွစ္ ၄၀ ေက်ာ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခိုင္းစားခံရသူ အမ်ဳိးသမီး ျပန္လြတ္ျပီ Domestic

-
28

ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္မွန္ကန္ကန္သံုးသပ္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးအျမင္ဖလွယ္ၾကဖုိ႔

-
19

ျပည္သူေတြ ျပည္သူစစ္မွဳထမ္းျပီးရင္ေတာင္ အေရးေပၚရင္ အခ်ိန္မေရြး ကာလအကန္ ့အသတ္မရွိ စစ္စည္းရုံးျခင္းအမိန္ ့နဲ ့ ျပန္ျပီးဆင့္ေခၚဦးမယ္တဲ့။

-