6

1961 မွ ယေန ့2012 ထိမေျပာင္းလဲေသာ မ်က္ကန္းတို ့အတြင္းေရး, Disabled by Mod7

-
4

ဒီလိုေလးေတာ့ရွိတယ္ ( Suspended By Mod – 6 )

-
4

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈဴးၾကီး ေအာင္ဆန္း ေျပာစကားကို မန္းတေလးဂဇက္က ဖ်က္ပယ္ပါသလား ( Suspended By Mod – 6 )

-
5

အဖ်က္ခံရလို႔ျပန္တင္တဲ့ပိုစ့္ (အခုအခ်ိန္မွာမျဖစ္သင့္လို႔ Mod ေတြပိတ္တာကို ရြာသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔လိုက္နာသင့္ပါတယ္) by Mod-7

-
5

ကဲဘယ္လိုလဲ ေမာင္ကုလားတို႔ Post Disabled by Mod-7

-
0

ရခိုင္ျပည္သို ့Post Disabled by Mod-7

-