16

ျမန္မာႏိုင္ငံရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္က သမိုင္းအေၾကာင္းအျပည္႕နဲ႕အထင္ကရ Musmeah Yeshua Synagogue ဂ်ဴးဘုရားေက်ာင္း။

-
16

ရုပ္ရွင္ရိုက္မယ္ ၾကားလုိ႔ (ဓာတ္ပံုပုိစ့္)

-
6

အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္အနုပညာတကၠသိုလ္(မႏၱေလး) ေက်ာင္းဆင္းပြဲ 6-9-2014 ေန႔ ပုံရိပ္မ်ား(ဓါတ္ပုံပုိစ္)(ဂီတ)

-
39

အိမ္မက္တခုေမြးဖြားျခင္း

-
20

ေရခ်ဳးိဆိပ္(ဓါတ္ပုံပုိစ္)

-
15

အညာေဒသ ရဲ႕ မရုိးနုိင္ေသာျမင္ကြင္းမ်ား (ဓါတ္ပုံပုိစ္)

-