20

ႏွင္း ကေလး ေတြ ေ၀ တဲ႔ နံ နက္ ခင္း ေလး

-
5

ေရႊမႏၱေလးနဲ႔ေအာင္ပင္လယ္

-
14

ကိုေပါက္လက္ေဆာ႔ျခင္းကို ခံခဲ႔ရေသာမန္းေလးျမဳိ႔ပါတ္၀န္းက်င္မွ တိမ္မ်ား (ဓါတ္ပုံ)

-
18

ေရႊက်င္ သုိ႔ တစ္ေခါက္ (2013 – သီတင္းကၽြတ္လျပည့္)

-
11

ဆြမ္းဦးပုညရွင္မွ ပန္းခ်ီပညာရွင္

-
29

ျပာလြင္လြင္ (ဓါတ္ပုံပုိစ္)

-