4

ေအာင္ပန္း ရဲ႕ မုိးႏွင္းမူန္ေတြၾကားက နံနက္ခင္းေလး

-
10

ျမဳိ႔ ေအာင္ပန္းက သဘာ၀ပုံရိပ္မ်ား

-
26

ထင္းရူးရိပ္………………..

-
13

ေတာင္ၾကီးမွလက္ေဆာ႔ခဲ႔သမွ်

-
25

မန္းေလးသားေတြေပ်ာ္တဲ႔ ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးပြဲစေတာ႔မယ္

-
6

ျပာျပာလြင္လြင္ ေတာင္ၾကီးတစ္ခြင္

-