17

ပုဂံ ဘုရား ဖူး သြားၾက မယ္….(အပိုင္း ၃ အျပီး ။) (လွတဲ႕ ပုဂံ ျပည္)

-
13

“အသြားမတူ အျပန္လည္္းမတူခဲ႔တဲ႔ တူညီေသာခရီးတစ္ခု”(အပုိင္းႏွစ္) (ရွမ္းေတာင္ရဲ႕ျမဳိ႔ေတာ္ ေတာင္ၾကီးျမဳိ႔မွအျပန္)

-
4

ေရႊဘုန္းပြင့္ေပၚေတာ္မူေက်ာင္းတိုက္ရဲ႕ ၀န္းက်င္

-
12

ပုဂံ ဘုရား ဖူး သြားၾက မယ္။ ( လြမ္း ေမာ စရာ ပုဂံ ရဲ႕ အလွ အပ မ်ား)

-
16

“အသြားမတူ အျပန္လည္္းမတူခဲ႔တဲ႔ တူညီေသာခရီးတစ္ခု” အပုိငး္တစ္ (ရွမ္းေတာင္ရဲ႕ျမဳိ႔ေတာ္ ေတာင္ၾကီးျမဳိ႔သုိ႔)

-
60

အားလပ္ရက္ – ၁ – (သာေကတ မိေခ်ာင္းေမြးျမဴေရး စခန္း)

-