5

ပုဂံေျမမွ ရိုးရာျမင္းၿပိဳင္ပြဲ

-
5

” ျမင္ႏုိင္ခြင့္ ရွိသမ်ွ”

-
7

ဂစ္တာလူေလး…။

-
5

ဂစ္တာလူေလး…။

-
14

ႏွစ္နပ္စားလို႔ တစ္နပ္နား

-
15

မီးပန္းရိုက္ျခင္း(Fireworks Photography)ဝါသနာနဲ႔က်ေနာ္

-
23

ျပန္လာျပီ

-
8

တံငါသည္

-
10

မီးပံုးပန္းရဲ႕ ရာဇ၀င္

-
9

က်ေနာ့္ရဲ႕ ရိုက္ခ်က္ (2)

-
36

ဖြဲတစ္ဆုပ္…

-
3

” ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိရွာေဖြၿခင္း”

-
17

က်ေနာ့္ရဲ႕ ရိုက္ခ်က္မ်ား

-
9

ကြီးယား ဝိတားကင္ – K Pork BBQ

-
14

က်ေနာ္နဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း -(၁)

-
10

ေႏြဥၾသ (အပိုင္း-၆) (ဇာတ္သိမ္းပိုင္း)

-
5

ေႏြဥၾသ (အပိုင္း-၅)

-
5

ေႏြဥၾသ (အပိုင္း-၄)

-
20

က်ေနာ့္ကိုယ္ေတြ႔ ျဖစ္ရပ္ဆန္း

-
7

ေႏြဥၾသ (အပိုင္း-၃)

-
8

ေႏြဥၾသ (အပိုင္း-၂)

-
12

ကိုငွက္ နဲ ့ ညီညီသြင္…။ (ညီညီစံ ေရးသည္)

-
16

ျပဇာတ္မင္းသား

-
3

ဖုန္းေမာ္လည္းဆံုး လူအခြင့္အေရးလည္းရံႈး – ၀င္းေအာင္ၾကီး

-
12

အေၾကြးဆုေတာင္း

-
17

ၾကာ႐ြက္​ခင္​း​ေသာ ၆၅၀၀၀ က်ပ္​တန္​ထမင္​း

-
20

ဘခက္

-
11

ေႏြဥၾသ (အပိုင္း-၁)

-
10

“အျမင္ ႏွစ္”

-
20

အေရာင္ရင့္မွတ္တမ္း – ၾသဂုတ္ ၂၀၁၆

-