20

ၾကက္အာဗင္ကင္

-
37

ညငွက္အထီးကို ျမင္ဖူးျပီ

-
11

အခ်စ္အေၾကာင္းေလး နည္းနည္းေျပာခ်င္တယ္

-
15

ေဒါက္တာ

-
16

သတို႔သမီး ၏ ရာဇ၀င္…။

-
7

ကႊ်န္မတူမ(၂)

-
20

ေက်ာ္ေျပာတာ ဟုတ္ပါပုလို႔စ္

-
15

ၾကယ္ကေလးရဲ႕ အတြင္းဒဏ္ရာ

-
5

“အျမင္ေဒါင့္”

-
27

မ်က္လံုး မွိတ္ၿပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ…။

-
15

ဟိုး … ေရွးေရွးက ေဝးေဝး က …..

-
12

က်ေနာ့္အျမင္ လူႏွင့္ကမ ၻာ

-
13

ကႊ် န္မ တူမ

-
17

ေရြးခ်ယ္ဖို႔ အခြင့္အေရး ရခဲ့မည္ဆိုလွ်င္

-
5

” ေနာက္ဆုံးစကား “

-
4

ေတာအုပ္ရဲ႕ ညည္းတြားသံ

-
25

The Sense of Traveling

-
5

” အမူိက္ကစ၍”

-
13

မဂၤလာဘား

-
20

အီကိုက်က် ဒီဇိုင္းအလွ (Part 3) – အေရာင္မ်ားနဲ႕ ပြါးမ်ားျခင္း Colours

-
0

model rc

-
26

အီကိုက်က် ဒီဇိုင္းအလွ (Part 2) – ဗီရိုေရွ႕ကို သြားၾကမယ္။

-
21

out of the comfort zone ( out of the frying pan into the fire?)

-
50

အလင္းျပေပးၾကပါ အရပ္ကတုိ႕…

-
14

သူခ်စ္တတ္သည္

-
22

အီကိုက်က် ဒီဇိုင္းအလွ (Part 1)

-
4

ေလသာမ်ားပီး ငွက္မေတြ႕ Talkie

-
6

ျပန္လည္တမ္းတျခင္း

-
3

အေၾကာင္းရွာေတာ့ ေခါင္းမွာခ်ာခ်ာလည္

-
12

facebook က ေတာ္ပုကီဆိုင္ Review

-