36

တြယ္ညိတတ္ေသာ (အပိုင္း ၄)

-
36

ေခါင္းေလာင္းသံရဲ ့…..အေ၀း

-
36

သီရိ ? သိရီ ?

-
36

ဘာမွာၾကဦးမလဲ…..

-
36

စတိဗ္ေဂ်ာ့ဘ္ မုန္းခဲ့တဲ့ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း

-
36

အယ္ဒီတာ့သင္ပုန္း – ဧျပီလ ၂၀၁၅

-
36

ေႏွာက္နဲ႔ေနာ္

-
36

“ၾကာ” လွခ်ည္လား “ေဒစီ” ရယ္

-
36

အရက္သမားစကား အရက္သမားစာ

-
36

ၿမစ္ၿပင္က်ယ္မွ ဘ၀ပံုရိပ္မ်ား..

-
36

ေခတ္ပ်က္သူေဌးေတြ ဖ်က္ဆီးလိုက္တဲ့ အေမြ

-
36

ပန္း ………..

-
36

စိတ္ကူးေပါက္ရာ

-
36

မွတ္ သား စ ရာ ယ ၾတာ…

-
36

NLD & Media

-
36

ေတြ႕မိသမွ် ဘြဲ႕တံဆိပ္မ်ား….

-
36

“ေပးကမ္းလွဴ ေတာင္းဆုယူၾကည္ႏူးရိပ္စြန္းေသာအျပန္လမး္” ……………..ေကာက္သင္းေကာက္ ပနး္တေနာ္ ဇာတ္သိမ္း”

-
36

လက္မွတ္ထုိး မဂၤလာဦးဆြမ္းေကၽြး…

-
36

တေခါက္ထဲနဲ႕ေၾကာက္ပါျပီ

-
36

အဆိပ္ခတ္အဖြဲ႔ႀကီး မိလာၿပီဗ်… ဘာလုပ္သင့္လဲေျပာျပ… သတ္ပစ္…. သတ္ပစ္

-
36

ႏွစ္သစ္မွာ ႏွဳတ္ဆက္ခဲပါတယ္ ရြာသားတို႔…

-
36

လူစိတ္ေပါက္လို႕ တာ၀န္ယူတတ္ၾကပါေစ

-
36

စိတ္ကူးဖဲ႐ိုက္ (၁) – Food Corner

-
36

ကဲ ဘယ္ႏွယ္လုပ္ၾကမတုန္း.. မတားနဲ႕ .. ရွိပါေစ ..ေျပာဦးမွာလား…

-
36

သစ္ေမႊး အေၾကာင္း စပ္မိစပ္ရာ

-
36

ဇြန္လ ၁ ရက္ မနက္ ၆ နာရီ

-
36

ဒီလုိရွိတယ္…ေစာက္ကုလားရဲ ့

-
36

ေမြးေမေလ့ နဲ႕ သိမ္းထုတ္ေသခ်ာ

-
36

ရုိးသားမႈနဲ႔ ႏွိမ့္ခ်မႈဟာ ႀကီးျမတ္ျခင္းရဲ႕ အမွတ္လကၡဏာႏွစ္ခုပါ

-
36

ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ကၽြန္ေတာ္

-