1

ကဗာပတ္ရႈပ္ေသာတရုတ္ ႏွင့္ ဘူရွီဒုိစိတ္ဓါတ္ဂ်ပန္ ပထမစစ္ပြဲ (၁၈၉၄-၉၅)

-
1

၊ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths – LX

-
1

ျမင္ဖူးေစခ်င္လြန္းလုိ႔

-
1

ကမၻာ့အလွဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရတဲ့ ပါရီ

-
1

ရွလြတ္

-
1

တလုပ္သဘုံေၾကးမုံဂ်ီးအေဘး ကူျမဴနစ္အာဏာရွင္ ေမာ္စီတုံး၏ လ ွ်ာဇဝံ

-
1

” မ်ဳိသိပ္ျခင္း “

-
1

ျမစ္ဆုံပြဲစား ကူျမဴနစ္ ေၾကးမုံဂ်ီး မၾကားလုိေသာ တိန္အင္းန္မင္ လူသတ္ပြဲ (၁၉၈၉)

-
1

၊ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths – LXIV

-
1

အျဖဳန္း

-
1

တီအန္းမင္အေရးအခင္းမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား ၁၉၈၉ ခုနစ္

-
1

၊ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths – LXVII

-
1

ေၾကးမုံဂ်ီး တရုတ္စစ္တပ္ပစ္လုိ႕ တိန္အင္န္မင္ရင္ျပင္မွာ လူတေသာင္းေက်ာ္ေသ

-
1

စိတ္ဓါတ္ကေလးေတြေကာငး္ၾကေစခ်င္

-
1

၊ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths – LXIX

-
1

Vocational Education for Youth စကား၀ိုင္း

-
1

၊ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths – LXX

-
1

အဂၤလိပ္သဒၵါတဆ္ကြ်မ္းလိုေသာ္ – ပါေမာကၡမ်ိဳးေက်ာ္ျမင့္

-
1

အယ္ဒီတာ့သင္ပုန္း – ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၈

-
1

၊ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths – LXXI

-
1

ပုံရိပ္စစ္စစ္ေတြက..သစ္ေနဆဲ။

-
1

၊ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths – LXXII

-
1

၊ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths – LXXIII

-
1

“ျဖစ္လာပါ့မလား “

-
1

ယူအက္စ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ရာထူးမွ အျဖဳတ္ခံရ

-
1

၊ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths – LXXIV

-
1

A legal system without legal textbooks

-
1

၊ျမစ္ဆုံေရကာတာအေၾကာင္း အမွားနဲ႕အမွန္ – – Myitsone Myths and Truths – LXXV

-
1

Along with Gods, Two World

-
1

ေအာ့ႏွလုံးနာ

-