2

ကြန္ပ်ဴတာ Desktop တခုလုံး ေရအျပည့္ဖုံးလႊမး္ေစေသာ၀္…

-
5

မိမိခ်စ္သူ ဘယ္ေနရာမွာရိွေနျပီး ဘာေတြလုပ္ေနသလဲဆိုတာ အလြယ္တကူၾကည့္ခ်င္ရင္…

-
10

တက္တူးနဲ႕ ဘယ္သူလဲ…?

-
11

G-Talk မွာ Invisible နဲ႕ ခ်က္ၾကမယ္…

-
0

နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ား ေသဆံုးသည့္ သတင္းျဖင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ Trojan တိုက္ခိုက္[Virus news]…

-