သရဏဂုဏ်တည်အောင်လုပ်နည်း…

http://www.buddhanet.net/budart/images/buddha13.jpg

ဘုရားအကြောင်း၊ တရားအကြောင်း၊ သံဃာအကြောင်း သိချင်ရင် ဘုရားဂုဏ်တော်၊ တရားဂုဏ်တော်၊ သံဃာဂုဏ်တော်ကို လေ့လာရပါမည်။

ဂုဏ်တော်ဘုရား၊ ဂုဏ်တော်တရား၊ ဂုဏ်တော်သံဃာကို ဖူးတွေ့ရမှသာလျှင် သရဏဂုဏ်တည်ပါမည်။

One comment

  • winne

    July 12, 2010 at 3:47 am

    သရဏဂုံ အနက်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ကို နှလုံးသွင်းရမှာ မဟုတ်လား (စိတ်မရှိနဲ့နော် စိတ်ထဲမှာ မပြည့်စုံဘူးထင်လို့ပါ)

Leave a Reply