တရားထိုင်ခြင်း(ဝါ) တရားအားထုတ်ခြင်း…

http://www.meditationinliverpool.org.uk/Images/Buddha-Pages/Buddha.jpg

အမူအရာကို တရားအားထုတ်သည်ဟု မခေါ်…

မြတ်ဗုဒ်ဓဧ။် တရားတော်ကို စဉ်းစားနေခြင်း  သမ်မာသင်ကပ်ပ မဂ်ဂင်ကို တရားအားထုတ်ခြင်း ဟုခေါ်ပါသည်…