အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆးခန္း မ်ားသည္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီြ / ေအအိုင္ဒီအက္စ္ မရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ အတုမ်ား ထုတ္ေပး ေနေၾကာင္း Marie Stopes International (Myanmar) မွ ေျပာ သည္။ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီြ / ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ျဖစ္လွ်င္ အျပစ္တင္ ခံရျခင္း မ်ားႏွင့္ သိကၡာ က်မႈ အျဖစ္ လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္ သတ္မွတ္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ယင္းကဲသို႔ လိမ္လည္မႈမ်ား မ်ားျပား လာေနသည္။ မဂၤလာ ေဆာင္ရန္ အတြက္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီြ / ေအအိုင္ဒီအက္စ္ မရွိ ေၾကာင္း လိမ္ညာ မႈမ်ားႏွင့္ သမီးရည္း စားခ်င္း လိမ္ညာ ဆက္ဆံ ျခင္းမ်ားသည္ ကာယကံရွင္ တို႔ႏွင့္ ၎တို႔၏ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္း အတြက္ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစၿပီး ေရာဂါ ဘယ ျပန္႔ပြား မႈမ်ား ျဖစ္ ေပၚေစသည္။

“လက္မွတ္ အတု အတြက္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ကို လာညိႇ တာေတြ ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မလုပ္ေပး ခဲ႔ဘူး။ ဒါေတြဟာ ခြဲ ျခား ဆက္ဆံမႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ရတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုး က်ိဳးေတြပဲ”ဟု ေဒါက္တာ စစ္ႏိုင္က ေျပာသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္ ေရာဂါ မရွိသည့္တိုင္ ၎၏ ထိမ္းျမားမႈ အတြက္ သို႔မဟုတ္ သမီး ရည္းစားခ်င္း ယံုၾကည္မႈ သက္ေသ အတြက္ ေရာဂါ ကင္းရွင္းေၾကာင္း လက္မွတ္ အတုမ်ား ကို လိမ္လည္ ျပဳလုပ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း အတြက္ လက္မွတ္ အတု ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ေဆးခန္းမ်ား တြင္ တာ၀န္ရွိၿပီး က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ လူမႈ ဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ေပၚရန္ အတြက္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ပတ္ သက္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

“အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ကေတာ့ ဒီေခတ္မွာ ကိုယ့္ဘ၀ အတြက္ ေရြးခ်ယ္မယ့္လူ တစ္ယာက္ကို ေအ့ဒ္စ္ ေရာဂါ စစ္ေဆး ေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ႔ ကြၽန္မတို႔ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမွာ ဒီလို လုပ္ဖို႔က အယံု အၾကည္ ကင္းမဲ့မႈ အျဖစ္ အိမ္ေထာင္ေရး ၿပိဳကြဲဖို႔က အေလးသာ ေနဆဲပဲ” ဟု အက်ဳိးေဆာင္ လုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္သူ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ယင္းကဲ႔သို႔ ေသာ ေအ့ဒ္စ္ေရာဂါ ကင္းရွင္းေၾကာင္း လက္မွတ္ အတု လုပ္ေဆာင္မႈ အမ်ား အျပားရွိ ေနၿပီး ယင္းသို႔ ျဖစ္ရျခင္းသည္ ႏွိမ့္ခ်ခြဲျခား ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးပညာ အသိုင္း အ၀ိုင္းမွ ယူဆ ထားၾကေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..