ျမန္မာေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ေမလဆန္းပိုင္းက အေခါက္ေရႊ တက်ပ္သားလွ်င္ ၆၄၃၀၀၀ က်ပ္ထိျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေမလကုန္ပုိင္းတြင္ က်ပ္ ၆၄၀၀၀၀ ေစ်း ၀န္းက်င္ ျပန္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အေခါက္ေရႊ တက်ပ္သားလွ်င္ က်ပ္ ၆၄၂၀၀၀ မွ စတင္ တက္လာခဲ့ရာ ၉ ရက္ေန႔ေပါက္ေစ်းမွာ အေခါက္ေရႊ တက်ပ္သားလွ်င္ ၆၅၁၀၀၀  ေစ်း အထိ ျမင့္တက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

About parparazi

Min Nay Myo has written 45 post in this Website..