ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မႇတ္ပံုတင္မဲ့ ဆုိင္ကယ္မ်ား တရား၀င္မႇတ္ပံုတင္ေပးေနျခင္းကို ၂၀၁၀ျပည့္ႏႇစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ အထိ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရႇိရသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏႇင့္အတူ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မႇ စတင္၍ မႇတ္ပံုတင္မဲ့ ဆိုင္ကယ္မ်ားကို တရားဥပေဒႏႇင့္အညီ ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
အဆိုပါ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မႇ စတင္၍ မႇတ္ပံုတင္မဲ့ဆိုင္ကယ္မ်ား ကို ႏုိင္ငံပိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းရာတြင္ ဆိုင္ကယ္၏ပိုင္ရႇင္ျဖစ္သူက ဆုိင္ကယ္အား ျပန္လည္ရယူလိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းသို႔ ေလွ်ာက္ထားလာမႈ အေပၚတြင္ ဆိုင္ကယ္၏ တန္ဖိုးႏႇင့္က်သင့္သည့္  အခြန္ေငြမ်ားကို ေပးေဆာင္ ေစၿပီးမႇသာ တရား၀င္မႇတ္ပံုတင္ ထားေသာ ဆုိင္ကယ္အျဖစ္  ႏုိင္ငံေတာ္က သတ္မႇတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမႇ တရား၀င္သတင္း  ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မႇတ္ပံုတင္မဲ့  ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားကို ”ယ” အကၡရာျဖင့္ တရား၀င္ မႇတ္ပံုတင္ေပးသည့္ အစီအစဥ္ကို ၂၀၀၉ ခုႏႇစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မႇ ၂၀၁၀ ျပည့္ ႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ႏႇစ္လတာကာလအတြင္း အခြန္အခမ်ား ေပးေခ်ေစ၍ တရား၀င္ မႇတ္ပံုတင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။ ထပ္မံ၍ မႇတ္ပံုတင္မဲ့ ဆုိင္ကယ္မ်ား တရား၀င္ မႇတ္ပံုတင္ ေပးသည့္ကာလကို ၂၀၁၀ မတ္လ ကုန္အထိ ႏႇစ္လထပ္မံတိုးျမႇင့္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ တရား၀င္မႇတ္ပံုတင္ေပးျခင္းကို ႏႇစ္လ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း မူလ သတ္မႇတ္ေပးခဲ့သည့္ ကာလ ၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ကို ေက်ာ္လြန္၍  ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းမႇတ္ပံု တင္ျပဳလုပ္ၾကသည့္  ဆိုင္ကယ္မ်ားအတြက္ ဆုိင္ကယ္တန္ဖိုးေငြ၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္းေကာင္း၊ မတ္ လတြင္ လာေရာက္မႇတ္ပံုတင္ၾကသည့္ ဆုိင္ကယ္မ်ားအတြက္ ဆုိင္ကယ္ တန္ဖိုးေငြ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဒဏ္ ေၾကးေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ၾကရၿပီး မႇသာ တရား၀င္မႇတ္ပံုတင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
မႇတ္ပံုတင္မဲ့  ဆုိင္ကယ္မ်ား တရား၀င္ မႇတ္ပံုတင္ေပးျခင္း အစီအစဥ္ကို သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ႏႇင့္ တိုင္းမ်ားရႇိ ၿမိဳ႕၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးရႇိ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန႐ံုးမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရႇိသည္။    အခြန္ေငြေပးသြင္းရာတြင္ ဆုိင္ ကယ္၏ ေမာ္ဒယ္၊ ထုတ္လုပ္ေသာ ႏုိင္ငံႏႇင့္ အမ်ဳိးအစားတို႔အေပၚ မူတည္၍  ႏုိင္ငံေတာ္သို့ အခြန္ေငြ ေပးသြင္းရသည္ဟု သိရၿပီး တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံထုတ္  ၉၀ စီစီ ဆုိင္ကယ္မ်ား အတြက္ ေငြက်ပ္တစ္သိန္းေက်ာ္၀န္း က်င္ခန့္ႏႇင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံထုတ္ ၁၂၅ စီစီ ဆုိင္ကယ္မ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ ခုႏႇစ္သိန္းေက်ာ္  ရႇစ္သိန္း၀န္းက်င္ ခန္႔အထိ ရႇိႏုိင္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

Source:news-eleven.com

About wailynnoo

wailynn oo has written 57 post in this Website..

I am a blogger.