တစ္ခတ္တစ္ခါ က ၿဖစ္ သည္ ေရွးေဟာင္းဇုန္ေၾကးမ်ား ေကာက္ခံေပးရန္ ကူပြန္မ်ားကို စာအုပ္လိုက္ ဟိုတယ္အသီးသီးသို. ပို.ေဆာင္ၿပီး ဌာန ရုံး စာ ၿဖင္. ကူညီေကာက္ခံေစ ခဲ.ရာ ၎ဟိုတယ္ အခ်ိဳ.တို.မွ ေဘာက္ခ်ာစာရြက္အလြတ္ မ်ား တြင္ လကၡံေၿပစာ ေရးေပးၿပီး ဌာန ရုံး စာကို ၿပၿပီး ရယူခဲ.ၾကၿပိး ရာနွုန္း အနည္းငယ္ ကို သာ အမွန္တကယ္ေကာက္ခံ ေပးပို. ခဲ.သၿဖင္. နိုင္ငံေတာ္ ၀င္ေငြမ်ားစြာ နစ္နာခဲ.ၾကရသည္။ ၎ကိစၥတို.ကို လိုက္လံစစ္ေဆးရန္ မစီမံ နိုင္ခဲ.ေပ။ ဥပေဒစိုးမိုးမွုကာ ဤေနရာ၍ အထူးလိုအပ္ခဲ.ေပသည္။ ဤကား ယၡင္တည္း….

ယခု အခါကား

နိုင္ငံၿခားသား ၁၀ ဥိီး ၀င္လာလွ်င္ ကူပြန္ တစ္ေစာင္ ထဲ တြင္ Mr. John + 9 ဟူေရြ. ေရး ေပးၿပီး မိမိအိပ္ ထဲ ၉ေယာက္ စာ ထည္.ၿခင္း၊ Validity – တစ္လစာ တရား ၀င္သည္ ၿဖစ္ ရာ Average Stay ပ်မ္းမွ် ၃ ရက္သာ ေန ေသာ ပုဂံ မွ ၿပန္ သြား ၿပီး ဧည္.သည္ မ်ား၏ ကူပြန္ မ်ားကို အၿပန္ၿပန္ အထပ္ထပ္ သံုးစြဲ နိဳင္ ရန္ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ ရန္ အထူး ညီညြတ္ ၾက ရကား နိုင္ငံေတာ္ ၀င္ေငြမ်ားစြာ နစ္နာခဲ.ၾကရသည္။ ၎ကိစၥတို.ကို လိုက္လံစစ္ေဆးရန္ ယခုတိုင္ လည္း မစီမံ နိုင္ေသးေပ။ ထို မွ်သာ မက ၀င္ေၾကးေငြေကာက္ခံ ရရွိမွဳ ကို မွန္ကန္ စြာ ရရွိ ၿခင္ ရွိမရွိ စစ္ေဆးမည္. အဖြဲ.လည္း မရွိ၊ မည္သို.စစ္ေဆးရ မည္ကို လည္း မသိသကဲ.သို.ပင္တည္း။ အနည္းငယ္မွ် ေသာ ရရွိ သည္. ၀င္ေၾကးကို လည္း မည္သည္. ေနရာ တြင္ မည္သို.သုံးသည္ ဟု ပြင္.လင္း ၿမင္သာ မွဳမရွိ သည္.ၿပင္ ထို ကြာဟမွဳ ကို လည္း မည္.သည္.အခါကမွ ေဖာ္ ထုတ္ နိုင္ ၿခင္း မရိွေသး ရကား ယခုအခါ သက္ ဆိုင္ ရာ တို. မွ လြန္ စြာ အေရးတယူၿပဳ ဆန္းစစ္ သင္လွ ပါေပ သည္ ဟု တင္ ၿပ ရ ပါသည္၊

About Knowledge Seeker

Knowledge Seeker has written 59 post in this Website..

   Send article as PDF