သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ကက္ဘိနက္အဖြဲ႔ အေျပာင္းအလဲတြင္ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္သည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာရာ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္တြင္ ပထမဆံုး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အမ်ဳိးသမီး ဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က  အတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယစာရင္းအရ ယခင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးျဖစ္ေသာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္မွာ ရာထူးတိုးကာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္သြားသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္ကစ၍ ယေန႔အထိ ေရတြက္လွ်င္ အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရမ်ား အပါအဝင္ အစိုးရ ခုႏွစ္ခုေျမာက္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ဗဟိုအစိုးရတြင္ အမ်ဳိးသမီးဝန္ႀကီး ရရွိသည္မွာ ယခုတစ္ႀကိမ္သာ ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သမုိင္းမွာ၊ ကၽြန္ေတာ္ၾကံဳခဲ့သေလာက္ အျမင့္ဆုံးအေနနဲ႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ အျဖစ္ ေဒၚခင္ၾကည္ ျဖစ္ဖူးတာပဲရွိတယ္၊ ဒိအျပင္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ ဝန္ႀကီးရာထူးမ်ိဳးေပးတာေတာ့ မရွိဘူး” ဟု အတိုက္အခံပါတီ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ေသာ ဦးဝင္းတင္ ကေျပာသည္။

လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ေအာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ရန္ အစိုးရအဖဲြ႔တြင္ ဘတ္ဂ်က္အခက္အခဲရွိေနသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာထားသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ဝန္ႀကီးအေျပာင္းအလဲမွာ ဝန္ႀကီးအေရအတြက္ ပိုလာသည္။ လြန္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္ခြဲက အရပ္သားဟန္
ေျပာင္းၿပီး အစိုးရသစ္ဖြဲ႔စဥ္က ဝန္ႀကီးဌာန ၃၄ ခုႏွင့္ ဝန္ႀကီး ၃ဝ ဦးရွိခ့ဲရာက ယခုတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန ၃၁ ခုႏွင့္ ဝန္ႀကီး ၃၆ ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုးႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ သမၼတက “တိုင္းရင္းသားေတြ ျပန္ေရာက္လာရင္ စားဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ ေနဖို႔အတြက္ ဘယ္လို လုပ္ၾကမလဲ။ ေရတိုစားဖို႔အတြက္ ေရရွည္စားဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ Donor Country ေတြလည္း က်ေနာ္ တို႔ ေခၚရပါမယ္။ က်ေနာ္တို႔ခ်ည္းပဲ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါကို က်ေနာ္႐ိုး႐ိုးသားသားနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ Budget လည္း ကုန္လုနီးပါး ျဖစ္ေနၿပီ။ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ Donor Country ေတြကို က်ေနာ္တို႔က ရွာရမယ္။ ရွာေတာ့ ႏိုင္ငံ ေလးငါးေျခာက္ ႏိုင္ငံေလာက္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို ကူညီဖို႔ အသင့္ရိွေနၿပီ။” ဟု ေျပာသြားသည္။

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဟိုတယ္ ခရီးႏွင့္ အားကစား၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းတို႔ကို ဝန္ႀကီး တစ္ဦးထဲက ဌာနႏွစ္ခုတြဲ ကိုင္ရာက ဌာနတစ္ခု ဝန္ႀကီးတစ္ဦးသို႔ ေနရာေပးလိုက္သည္။

သုိ႔ေသာ္ အလုပ္မျဖစ္ေသာ စက္မႈဖြံၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္
ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ျပန္လည္ေျပာင္းလိုက္သည္။ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး
ေနာက္ထပ္ ေလးဦး ထပ္ျဖည့္လိုက္သည္။

အသစ္ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္လိုက္ေသာ ဒုတိယဝန္ႀကီး ၁၅ ေနရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးဝန္ႀကီး ေလးဦးပါလာသည္။

ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စန္းရီ (စီမံ/စီးပြား ဝန္ႀကီးဌာန)၊ ေဒၚစုစုလႈိင္(လူမႈ/ဝန္ထမ္းဝန္ႀကီးဌာန)၊ ေဒါက္တာ
ေဒၚသက္သက္ဇင္ (ပတ္ဝန္းက်င္/သစ္ေတာ) ေဒါက္တာေဒၚသိန္းသိန္းေဌး (က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ႏိုင္ငံ့ဦးေဆာင္မႈတြင္ ေနရာေပးမႈ နည္းေနေသးသည္ဟု ေဝဖန္ၾကသည္။

“အမွန္က အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ ဝန္ႀကီးအဆင့္အေနနဲ႔ ဒိထက္ပုိၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္လာေတာ့ တစ္ေယာက္တည္း၊ ၿပီးေတာ့ ၾကံ့ခုိင္ေရးက၊ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းနဲ႔ဆုိရင္ အစုိးရအဖြဲ႔မွာ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္က သုံးပုံတစ္ပုံ ရွိေနရမွာ၊ ခု ဒီအေရအတြက္က အရမ္းနည္းေနပါေသးတယ္” ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ေဒါက္တာေဒၚညိဳညိဳသင္းက မဇၥ်ိမကုိ ေျပာသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထုတ္  ပါလီမန္ဆိုင္ရာသမဂၢ၏ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄၄ ႏိုင္ငံအနက္ ၁၃၂ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္သာရွိသည္ဟုဆိုသည္။

ခုႏွစ္ဦးပါ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးတဦးမွ ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၄၄၀ ဦးအနက္ အမ်ဳိးသမီးအမတ္ ၂၆ ဦး ပါဝင္၍ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသလို အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂၂၄ ဦးအနက္ အမ်ဳိးသမီးအမတ္ ၄ ဦးသာပါဝင္၍ ၁.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တရပ္လံုး အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးပါဝင္မႈ ၄.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာျဖစ္သည္။

“အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေတာ့ အခြင့္အေရးေတြကလည္း အျမင့္ဆုံးလို႔ ေျပာလုိ႔ရတာေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသားဝန္ႀကီးေတြၾကားထဲမွာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးတည္းျဖစ္တာဆုိေတာ့ အားနည္းတာေပါ့၊ အမွန္တကယ္က ေလး၊ ငါးေယာက္ေလာက္မွ ပုိေကာင္းမယ္” ဟု ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚနန္းဝါႏု က ေျပာသည္။

 

(မွတ္ခ်က္။ ဒီသတင္းကုိ ဖတ္ၿပီး သူမ်ားအတြက္ ေတာင္းပန္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စာဖတ္ပရိတ္သတ္က ဒီသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္အလြန္နည္းပါသည္။ ဒီသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍၊ သုိ႔မဟုတ္ ဒီအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳးစားထားပါသည္။ ဒီသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ျခင္း၊ အႀကံျပဳျခင္းမ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။)

About အဇဋာ

အဇဋာ has written 27 post in this Website..

လြတ္လပ္သည့္ သတင္းသမားတစ္ေယာက္၊ ကဗ်ာမ်ားကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူ၊ ေတြးေခၚျခင္းကုိ ခုံမင္သူ၊ ေဝဖန္ျခင္းကုိ ႏွစ္သက္သူ၊

   Send article as PDF