အိမ္ေထာင္မႈ၊ ဘုရားတည္၊ ေဆးမွင္ရည္ စုတ္ထိုး၊ က်္သံုးမ်ိဳးျပင္ရန္ခက္သည္အမ်ိဳးဆိုေသာ ျမန္မာစကားပံုတစ္ခုကို လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၾကားဖူး ၾကမွာပါ။  ေဆးမွင္ရည္ျဖင့္ စုတ္ထိုးျပီးလွ်င္ဖ်က္ရ်္မရသကဲ့သို႕ အိမ္ေထာင္မႈတစ္ခုတည္ျပီးလွ်င္ ျပန္ဖ်က္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္မတို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ အထူးဖြ႕ံျဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ  အိမ္ေထာင္တစ္ခုကို ထူေထာင္ျပီး ျပန္ဖ်က္ေသာ အမႈမ်ားကို မည္ကဲ့သို႕ေသာ ျမန္မာမိန္းကေလး၊ေယာက်ားေလးမ်ား အားလံုးမျပဳလုပ္လိုၾကပါ။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ကြဲရ၊ကြာရ ျပီဆိုလွ်င္လည္း ထိုကဲ့ သို႕ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသူမ်ားခ်ည္းပင္။

သို႕ေသာ္လည္း ကံဆိုသည္မွာ ေျပာရခက္သည္ဆိုေသာစကားလည္းရွိသျဖင့္ ကိုယ့္ရဲ႕အတိတ္ဘ၀က ကံ မည္မွ်ရွိမည္ဆိုသည္ကို မည္သူမွ် မသိရွိ ႏိုင္ၾကပါ။ ကိုယ္က ကိုယ့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးရပ္တည္ေပးႏိုင္မည့္သူဆိုျပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈ ေတြ ကိုၾကံဳေတြ႕ရမည္မွာ ထံုးစံတစ္ခုလိုပင္။ အိမ္ေထာင္တစ္ခုကို မျပိဳကြဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကတဲ့ေနရာမွာ ကာယကံရွင္ႏွစ္ဦးအျပင္ အေကာင္းဆံုး အေထာက္အပံ့ ေပးသည္မွာ ႏွစ္ဖက္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ဖက္မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား ေကာင္းမွသာ ေတာ္ရံုတန္ရံုျဖင့္ ျပသနာမ်ားကို ေအးခ်မ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

ကၽြန္မပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေတြ႕ၾကံဳေနရေသာ အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀မ်ားမွာ အေျခခံအားျဖင့္ ေငြေၾကးမေျပလည္မႈမ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုကဲ့သို႕ သံုးသပ္သျဖင့္ အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ ေငြေၾကးမလိုဘူးဆိုေသာ သူမ်ား ႏွင့္  အျငင္းပြားဖြယ္ရွိပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ က်က်စဥ္းစားလွ်င္ ေငြသည္ အရာအားလံုးကို မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာ္လည္း အမႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ အရာပင္။

အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ားစု(သာမန္) သည္ ေငြရဖို႕အတြက္ အလုပ္ကိုၾကိဳးစားလုပ္ေနရျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ဂရုစိုက္ခ်ိန္မ်ားေလွ်ာ့ပါး လာတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမွ လည္း ေငြကိုေကာင္းမြန္စြာ မရွာႏိုင္ျခင္းအေပၚ အိမ္ေထာင္ရွင္မက ဘယ္ႏွစ္လေလာက္အထိ နားလည္ခြင့္ လႊတ္လို႕ ရႏိုင္ပါမည္နည္း။သူ႕အေနာက္တြင္ အိမ္ဌားစရိတ္၊ကေလးစရိတ္စသည့္ စရိတ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာက တန္းစီျပီးေစာင့္ဆိုင္းေနၾကေလ သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာအိမ္ေထာင္သည္မ်ားသည္ ခ်စ္ခင္စံုမက္ၾကသျဖင့္ အေဖ၊အေမတို႕ကို ဆန္႕က်င္ျပီး တစ္အိုးတစ္အိမ္ထူေထာင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း စီးပြားေရးမေျပလည္မႈမ်ားႏွင့္ ကေလးျပသနာမ်ားၾကားတြင္ အခ်စ္ဆိုေသာအရာမွာ ေၾကာက္လန္႕တၾကားျပန္ထြက္ေျပးသြားတတ္ပါသည္။ ထိုကဲ့ သို႕ေသာ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားမွာ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး နားလည္ေပးခ်င္ေသာ္လည္း ဘ၀ရဲ႕အေမာမ်ားၾကားမွာ နားလည္မႈဆိုေသာအရာအစား ေဒါသအသြင္ျဖင့္ စိတ္ထြက္ေပါက္ေပးတတ္ၾကပါသည္။ မိန္းမလုပ္သူကအဆင္မေျပမႈကို ေဒါသႏွင့္ထြက္ေပါက္ရွာတတ္ၾကျပီး ေယာက်ားအမ်ားစု ကေတာ့ အဆင္မေျပမႈမ်ားကို အရက္ျဖင့္ ထြက္ေပါက္ရွာတတ္ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားမွာ အဆင္ေျပရန္ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္း ပါးတတ္သည္။

ကၽြန္မေတြ႕ဖူးေသာ အိမ္ေထာင္တစ္ခုတြင္မူ ေကာင္ေလးႏွင့္ေကာင္မေလးတြင္ ေကာင္မေလးက မလွ၊ေကာင္ေလးထက္လဲ အသက္ၾကီး သည္။ သို႕ေသာ္ ပိုက္ဆံအေတာ္အသင့္ အဆင္ေျပသည္။ထို႕ေၾကာင့္ ေကာင္ေလးက သူ႕ကိုပိုက္ဆံမက္ျပီးယူသည္။ သူကေကာင္ေလးကိုခ်စ္လို႕ ယူသည္။ ယူျပီးေသာအခါ ေကာင္မေလးဘက္မွ သေဘာမတူသျဖင့္ ေကာင္မေလးကို ဆင္ေပးထားသည္မ်ားကို မိဘက အားလံုးျပန္သိမ္းသြား သည္။ ထိုအခါ ေကာင္ေလး၏ ဇာတိကေပၚလာေတာ့သည္။ ေကာင္မေလးအေပၚ လံုး၀ဂရုမစိုက္ေတာ့။ အလုပ္ကျပန္လာလွ်င္ မိန္းမကိုအိမ္မွာ ထား ခဲ့ျပီး အျပင္မွာ အခ်ိန္ကုန္ေနသည္ကမ်ားလာသည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေကာင္မေလးမွာကိုယ္၀န္ရွိလာသည္။ ေကာင္ေလးမေကာင္းသျဖင့္ ကေလးမယူရန္ ပတ္၀န္းက်င္ကတိုက္တြန္းၾကေသာ္လည္း ေကာင္မေလးကဇြတ္ယူသည္။ သူက ခ်စ္သည္ကိုး။ အခုတေလာ ေကာင္ေလးသတင္း ေတြက မေကာင္း။ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ရႈပ္ေနသည္ဆိုေသာအသံေတြၾကားရလာသည္။ သို႕ေသာ္ေကာင္မေလးက သည္းခံျပီးေနသည္။ ကေလးမီးဖြား စရိတ္လည္းေပးမည့္ပံုမရေတာ့။ ေကာင္မေလး အခုမွမ်က္ရည္ႏွင့္မ်က္ခြက္ ျဖစ္ကုန္သည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးကို ပစ္ျပီး တျခားတစ္ေယာက္ႏွင့္ယူသြားသည္။

ထိုကဲ့ေသာအိမ္ေထာင္မ်ိဳးမ်ား ကၽြန္မတို႕ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုေတြ႕ဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္ေတြ႕ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဆင့္စကားေသာ္လည္းေကာင္း ၾကားဖူးၾကပါသည္။ စာဖတ္သူေတြကေရာ အိမ္ေထာင္ေရးကို ဘယ္လိုစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ျပီး တည္ေထာင္ရင္ အဆင္ေျပႏိုင္သည္ဟုထင္ျမင္ယူဆပါသနည္း။

About maypearl

may pearl has written 25 post in this Website..

I like writing & reading