ေဟာလိဝုဒ္ အႏုပညာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အမ်ိဴးသမီး သရုပ္ေဆာင္ အမ်ိဳးသား သရုပ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လ်င္ ေနရာေပးခံရမႈ ကြာျခားသလို ႏွင့္ အႏုပညာေၾကးလည္း နည္းပါးၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ေဖာ္ျပပါ သရုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးမ်ားသည္ ရရွိလာေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို စနစ္တက် အသံုးခ်ျပီး ဘဝတိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ ၾကိဳးပမ္းႏိုင္ၾကေလသည္။ သူတို႔သည္ ေခ်ာေမာလွပရံုသမက အရည္အခ်င္းလည္း ရွိၾကသည္။

အေမရိကန္ ေစ်းကြက္သုေတသန အဖြဲ႔အစည္း Forbes.com မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၂၀၁၀ ဇြန္လအတြင္း ေဟာလိဝုဒ္၏ ဝင္ေငြအေကာင္းဆံုး မင္းသမီးမ်ား (Hollywood’s Highest-Paid Actresses) ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ အဆိုပါ အဆင့္သတ္မွတ္မႈသည္ ၎တို႔ရရွိေသာ အႏုပညာေၾကးသာမက အျခား အဝတ္အထည္၊ မိတ္ကပ္၊ ေရေမႊး စေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

1. Sandra Bullock

https://i2.wp.com/patheincity.com/news//HLIC/8f2be9a6a38b8bb48f2f176fb0156c8f.jpg
ဝင္ေငြ – 56 million U.S. dollars
၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း အႏွပညာလႈပ္ရွားမႈ – “The Proposal”, “The Blind Side” and won best actress of Academy Awards in 2010

2. Reese Witherspoon

https://i2.wp.com/patheincity.com/news//HLIC/07ef4865257f26092e20dfb4a294ec68.jpg?resize=501%2C343
ဝင္ေငြ – 32 million U.S. dollars
၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း အႏွပညာလႈပ္ရွားမႈ – No new film since Christmas of 2008, but she will star in new movie “How Do You Know? ”

3. Cameron Diaz

https://i2.wp.com/patheincity.com/news//HLIC/88ad9748feff653da29ea156ce8f9e55.jpg
ဝင္ေငြ – 32 million U.S. dollars
၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း အႏွပညာလႈပ္ရွားမႈ – “Knight & Day”

4. Jennifer Aniston

https://i1.wp.com/patheincity.com/news//HLIC/ab5fd298f3e84795b0257398c92161c7.jpg?resize=512%2C420
ဝင္ေငြ – 27 million U.S. dollars
၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း အႏွပညာလႈပ္ရွားမႈ – “Love Happens” and “The Bounty Hunter”, she’ll star in the movie edition of “Friend.”

5. Sarah Jessica Parker

https://i0.wp.com/patheincity.com/news//HLIC/45a87c3325e9f77170ab53babf8f4e19.jpg
ဝင္ေငြ – 25 million U.S. dollars
၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း အႏွပညာလႈပ္ရွားမႈ – “Sex and the City 2″

6. Julia Roberts

https://i2.wp.com/patheincity.com/news//HLIC/e5b24c4e47a279ace49e1c36a1410903.jpg
ဝင္ေငြ – 20 million U.S. dollars
၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း အႏွပညာလႈပ္ရွားမႈ – “Eat Pray Love” and “Larry Crowne” in 2010

7. Angelina Jolie
https://i0.wp.com/patheincity.com/news//HLIC/67852edb29b3ca0febc9a730b64ea78f.jpg
ဝင္ေငြ – 20 million U.S. dollars
၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း အႏွပညာလႈပ္ရွားမႈ – None, but two movies to hit 2010 global cinema: “Salt” and “The Tourist”

8. Drew Barrymore

https://i2.wp.com/patheincity.com/news//HLIC/2636f2caedf5959cc7f733cc2abf8817.jpg
ဝင္ေငြ – 15 million U.S. dollars
၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း အႏွပညာလႈပ္ရွားမႈ – “Whip It” and as the executive producer on the successful film “He’s Just Not That Into You.”

9. Meryl Streep

https://i2.wp.com/patheincity.com/news//HLIC/2356e3788657edee0b3ddf57fb953fd6.jpg
ဝင္ေငြ – 13 million U.S. dollars
၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း အႏွပညာလႈပ္ရွားမႈ – “Julie & Julia”, “It’s Complicated” and won16th Oscar nomination

10. Kristen Stewart

https://i1.wp.com/patheincity.com/news//HLIC/bfdb7c448ac5e94836fccbfb33d87db0.jpg
ဝင္ေငြ – 12 million U.S. dollars
၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း အႏွပညာလႈပ္ရွားမႈ – “Twilight” series

Source : Pathein City News

About intro

Lionel Intro has written 162 post in this Website..

   Send article as PDF