လူ၂မ်ိဳးသာလွ်င္ရွိ၏။
မိခင္သဘာ၀အတိုင္းသည္းခံေနထိုင္သူႏွင့္ သဘာ၀ကိုအံတုသူ။
လူ႔ယဥ္ေက်းမႈသည္ အံတုအာခံသူမ်ားေၾကာင့္သာ တိုးတက္လာသည္ဟုဆိုခ်င္သည္။

ရွိသင့္နတ္ဆိုး

ေရွးယခင္ကာလက လူသားအသိုက္အ၀န္းတို႔၌ “ထိုသို႔လုပ္လွ်င္ဤႏွယ္”တခု အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ရဟန္းပညာရွိလူက၀ိတို႔က အက်ယ္အက်ဥ္းမရွင္းလိုမူ၍ “ဤသို႔လုပ္လွ်င္ထိုႏွယ္’ျဖစ္မည္ဟု ၀ကၤ၀ုတၱိအလကၤာေျမာက္ စကားပံုတေဘာင္ဆိုရိုးထားခဲ့ၾကသည္။
ထုိေခတ္က ထိုနည္းသည္သာ လူအျပားတို႔အားအသိေပးထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ အထိေရာက္ဆံုးအျမန္ဆံုးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
သတင္းေျပာစကားတို႔ ယခုေခတ္လိုလြယ္ကူသက္ေရာက္ျခင္းမရွိခ်ိန္ကမူ “ငရဲနဲ႔ေျခာက္ဘံုနဲ႔ေျမွာက္”၊ “ဒယ္အိုးႏွင့္ေၾကာ္ နတ္သမီးႏွင့္ေလွာ္”ေပးျခင္းသည္ Necessary  Evil “ရွိသင့္နတ္ဆိုး” ပင္တည္း။

သတင္းတို႔ အရွိလြန္ေခတ္၀ယ္ ပစၥည္းအရာ၀တၱဳတို႔သက္တမ္းကို ကာဗြန္နည္းျဖင့္တြက္ခ်က္သိႏိုင္သည္။ ဒီအန္ေအႏွင့္ မည္သူမည္၀ါဆိုသည္ကို အတတ္ေျပာႏုိင္သည္။ မ်ိဳးရိုးဗီဇစစ္ျပီး အသင္လူသည္မည္သည့္ဇာတိႏြယ္ကလာသည္ကုိ ေသခ်ာမိႏိုင္သည္။ ၀င္ေငြထြက္ေငြ၊ဘဏ္စာရင္း၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊အေၾကြးသမိုင္း(Credit History)၊ အိုင္ဒီမွတ္တမ္းတို႔ျဖင့္ ပုဂၢလိကတဦးခ်င္းစီ၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ကိုခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္သည္။ အမွန္တရားသစၥာတရားႏွင့္နီးစပ္လာၾကျပီ။ သဘာ၀တရားကိုလည္း လွစ္ဟဖြင့္လွစ္နားလည္လာၾကျပီ၊ လွ်ိဳ၀ွက္ျခင္းတို႔ပြင့္ကုန္ေပျပီ၊
ဂမၻီရတို႔ ေဖ်ာ္ေျဖရန္ပံုျပင္ႏွင့္ရုပ္ရွင္ျဖစ္ၾကျပီ။
ဥပေဒသက္ေရာက္ျခင္းရွိ၍ ဥပေဒအားျဖင့္ကတိသစၥာတည္ၾကရေသာ ယခုေခတ္တြင္ ဘာသာတရားႏွင့္ေျခာက္ျခင္းေျမွာက္ျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရေတာ့မည့္ေခတ္ကာလၾကီးဟုဆိုခ်င္သည္။

ေရွးထံုးပယ္သင့္မပယ္သင့္

“ေရွးထံုးလည္းမပယ္နဲ႔ ေစ်းသံုးလည္းမၾကြယ္နဲ႔” ဟူေသာ ျမန္မာ့ဆိုရိုးတခုရွိသည္။
ေရွးထံုးတမ္း၊ဓေလ့မ်ားကို ပယ္ခ်ျခင္းမျပဳပါႏွင့္ဟုဆိုလိုေပသည္။
ယဥ္ေက်းမႈဟူသည္ ေခတ္ကာလလိုက္အလုိက္ေရြ႔လွ်ားေျပာင္းလဲေနရမည္ျဖစ္၍ ေရွးထံုးဆိုရာ၌ မည္သည့္ကာလနည္းဟု၍ုေမးခြန္းထြက္လာမည္ျဖစ္ေပရာ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈေရွးေရွ႔သို႔သာ အမိဖမ္းရပါမူ လူအမ်ားအ၀တ္အစားခြ်တ္ကာသာေနၾကရမည့္သေဘာရွိသည္။
ဤအခ်က္အရေကာက္၍ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ၏ ေနရာေဒသ၊ရာသီလူမ်ိဳးအလိုက္ ျမစ္ေရအလွ်င္နယ္တသြင္သြင္စီးေမ်ာေနရျခင္းသေဘာကိုဖမ္းမိႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးရိုးထံုးတမ္းတို႔ဟူသည္ ေခတ္ကာလႏွင့္ညိွကာ ေရွးရိုးစြဲမ်ားႏွင့္ လြတ္ျပန္႔စြဲသူမ်ား အက်ိဳးေက်းဇူးရွိသည္/မရွိသည္ကို ညိွနိႈင္းရင္း ျပင္ဆင္ျခင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳကိုျပဳေနၾကရသည္ကိုျမင္သာမည္။

ေစ်းသံုးၾကြယ္သင့္မၾကြယ္သင့္

ယခုေခတ္ၾကီးတြင္ ေစ်းအသံုး(၀ါ) ေစ်း၀ယ္သူတို႔သံုးျဖဳန္းႏိုင္စြမ္းအားသည္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးတြင္အလြန္အေရးပါေသာ ညႊန္းကိန္းသာလွ်င္ျဖစ္၏။
ျပည္သူလူထုက သံုးအားေကာင္းပါမွ ေငြလည္ပါတ္မႈမ်ား၍ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္းသစ္တို႔ထြက္လာမည္္။
ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ ပစၥည္းအေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္တို႔မွာ စီးပြားေရးစနစ္သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲတတ္သူမ်ား၏ လက္မွီေဘာင္အတြင္း၌သာ သီအိုရီထား၍တည္သင့္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါသျဖင့္ လူထု၏ေစ်းသံုးၾကြယ္ကိုၾကြယ္ရမည္။
သို႔ေသာ္… ေငြေၾကးကို ေငြေၾကးဘ႑ာ မကြ်မ္းက်င္သူမ်ားလက္သုိ႔ကား ၀ကြက္မအပ္စေကာင္း။ လွဴတန္းျခင္းမျပဳသင့္။
ထိုသည္သာလွ်င္ ျဖဳန္းတီးလႊင့္ပစ္ျခင္းထက္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာအေျခအေနဆိုက္သြားႏိုင္သည္ဟုဆိုမည္။

အနေႏၱာအနႏၱငါးပါး

အနေႏၱာအနႏၱငါးပါးသည္ ဗုဒၶဘုရားေဟာမဟုတ္မူပဲ ဗုဒၶလြန္ျပီးေနာက္ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္မွ ဆရာတို႔က မိဘႏွင့္အညီေန၍ ရတနာသံုးပါးႏွင့္တန္းညိွယူျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
တန္းတူညီမွ် မရွိသင့္။ သို႔ဆိုေသာ္ မိဘႏွင့္ဆရာသည္ မျမင့္ျမတ္သည္ေလာမဟုတ္ေခ်။ ၾကီးျမတ္ပါ၏။
တိုးတက္ျပီးႏိုင္ငံတို႔တြင္မူ ဆရာဟူသည္ ပညာသင္ၾကားေရးအလုပ္လုပ္ေနသူသာလွ်င္ျဖစ္ေပသည္။ ေက်ာင္းသားတို႔သည္သာ ဆရာ၏အလုပ္ရွင္ျဖစ္ေပသတည္း၊ ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသားၾကား၌ “အလုပ္သေဘာ”ဟူသည္ လြန္စြာအေရးၾကီးသည္။ သို႔မွသာ ခြင့္တူညီမွ်စြာေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ႏိုင္ရင္းမွ မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိေသာ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားထြက္လာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။
အျဖဴမဟုတ္လွ်င္အမဲဟုမဆိုလင့္။
အျဖဳႏွင့္အမဲၾကားတြင္ သက္တံ့ေရာင္စံုဟူသည္ထင္ရွားရွိေန၏။ အလိုရွိရာေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။
အလယ္အလတ္ကိုဖမ္းဆုတ္သင့္သည္။ ေရာင္စံုသက္တံ့သည္ အလွတရားႏွင့္ျပည္စံုပါေပသည္။

ေျခေထာက္ႏွင့္ေခါင္း

ေျခေထက္ႏွင့္ေခါင္း မည္သည္ကၾကီးျမတ္သနည္း? ဘုန္းကံၾကီး/ဘုန္းတန္ခိုးနိမ့္တို႔သည္ ျမန္မာတို႔၏ မူလယဥ္ေက်းမႈေကာက္ယူခဲ့ရာ အိႏၵိယ ဟိႏၵဴတို႔၏ ေရွးေခတ္ဇတ္ခြဲျခင္းမွ လာသည္ဟုျမင္ပါသည္။
တခ်ိန္တခါက မိန္းမဟူသည္ ကေလးေမြးေသာ သတၱ၀ါမွ်အထိ သတ္မွတ္ခံရဖူးသည္။ နတ္သားကို ကာမဆႏၵျဖည့္စည္းေပးရန္ နတ္သမီးရာေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္သပူေဇာ္ၾကရသည့္ဆိုရိုးစကားတို႔၌ “မ”ကို”က်ား”ႏွင့္အခ်ိဳးညီမွ်ခ်င္းထားသည့္ သေဘာျမင္ႏိုင္သည္။ “နတ္သမီးတဖက္ငါးရာ”၊ “ေယာက်္ားေကာင္း ေမာင္းမတေထာင္” စသည့္ဆိုရိုးရွိသည္မဟုတ္ေလာ။ မိန္းမေမြးမွ လူျဖစ္ေသာေယာက်ၤားတြင္ မည္သည္ကပိုသာလြန္ျမတ္ေနပါသနည္း?
အဆင့္ဇတ္ခြဲျခင္းမွသည္ မိမိကိုယ္ခႏၶာတခုအတြင္းမွာပင္ ေခါင္းႏွင့္ေျခေထာက္ ျမင့္ျမတ္နိမ့္က်ျခင္းတို႔ပါျဖစ္လာသည္ကို ျမန္မာတိုင္းမ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္ၾကသိၾကရမည္။
ေရွးယခင္က ဖိနပ္မရွိ၊ ဖုန္သဲမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလႈပ္ရွားရသူမ်ားအတြက္ ေျခသည္ညစ္ပတ္၍ အညစ္အေၾကးစြန္႔ရာဒြာရတို႔ မသန္႔ရွင္းသည္မွ ပြတ္သပ္ထိေတြ႔လွ်င္ ေရာဂါဘယကူးစက္မည္စိုး၍ထားခဲ့ေသာ ပညက္ခ်က္တို႔အား စိစစ္မမူ ေျခေထာက္ေျခဖ၀ါး နိမ့္က်သည္ေျပာဆိုႏွလံုးသြင္း အစြန္းနင္းသည္မွာ ယခုေခတ္ႏွင့္မဆီေလွ်ာ္ပါ။ အေအးပိုင္းအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္မူ ေျခအိပ္စြပ္၍ရႈးဖိနပ္ထဲထည့္ထားေသာ ေျခဖ၀ါးသည္ ပစၥည္း၀တၱဳမ်ားထိေတြ႔ကိုင္တြယ္ေနရေသာ လက္ဖ၀ါးထက္ သန္႔ရွင္းပါသတည္း။

သားၾကီး၊ငါးၾကီး၊သစ္ၾကီး၀ါးၾကီး

သားၾကီးငါးၾကီးမသတ္ေကာင္းမစားေကာင္း၊ သစ္ၾကီး၀ါးၾကီး မခုတ္ေကာင္းဟုဆိုၾကသည္။
ႏွစ္ဆယ္၊ရာခ်ီမွျဖစ္ေသာသစ္ပင္ၾကီးမ်ားအား ခဏတာထင္းမီးသံုးအတြက္လံုး၀မခုတ္သင့္ပါ။ “သစ္မခုတ္ရ နတ္မၾကိဳက္”ဆိုၾကကာ နတ္ႏွင့္ေျခာက္မည့္အစား ဥပေဒျဖင့္ထိထိေရာက္ေရာက္တားသင့္သည္။
အသိပညာေပးသင့္သည္။ အေၾကာင္းအက်ိဳးတို႔ကို ပြင့္လင္းျမင္သာခ်ျပသင့္သည္။
သားၾကီးငါးၾကီးမွာ စားသင့္ ေမြးသင့္ သံုးစြဲသင့္ျပီဟု ထင္သည္။
သတၱ၀ါအသက္တေခ်ာင္းေသေစရန္ အားထုတ္လံု႔လျပဳရမႈႏွင့္အကုသိုလ္ကို ခ်ိန္စက္ရေပရာ သားၾကီးငါးၾကီးေသေစရန္ မ်ားစြာလံု႔လစိုက္ရသျဖင့္ အကုသိုလ္မမ်ားေစရန္တားခဲ့သည္ဟုဆိုေစ ယခုေခတ္မေတာ့ ႏြားတေကာင္သတ္ရန္ လူမွထိေတ႔ြရန္ပင္မလို စကၠန္႔ပိုင္းပင္ျဖစ္သြားႏိုင္ေပရာ အကုသိုလ္ႏွင့္ခ်ိန္စက္ျပျခင္းမွာ မလိုအပ္ေတာ့ေခ်။ လူသား၏ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ အဟာရျပည့္မွီေစရန္ ကေလးလူငယ္ယူရြယ္မ်ား သားၾကီးငါးၾကီး(သာ)တြန္းစားသင့္လွသည္ဟူလို။

ေလာကပါလ ဓမၼတရား

လူသားတို႔အတြက္အက်ိဳးမရွိ အျမင္ေ၀မူးေမွာက္မွားတတ္ ပ်က္စီးတတ္ႏိုင္သည္မ်ားကို (တမန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ဗုဒၶလြန္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း )ဆိုင္ရာဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက တာ၀န္ယူကာ ထိေရာက္စြာေျပာဆိုျပဳျပင္ဆံုးမေပးသင့္သည္။
လူသားသန္းတစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာ၏ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ရိုမန္ကက္သလစ္ပုပ္ရဟန္းမင္း၏ “ထာ၀ရဘုရားသခင္ကိုမယံုၾကည္သူမ်ားသည္လည္း ေကာင္းတာလုပ္လွ်င္ငရဲမလား” ဟူေသာ မိန္႔ၾကားမႈမ်ိဳးသည္ ေလာကအတြက္ လိုအပ္၏။
လြန္ခဲ့ေသာလမ်ားက ရန္ကုန္တြင္ျဖစ္သြားေသာ ဓမၼေစတီေခါင္းေလာင္းရွာပံုေတာ္၌ “ေရႊေရာင္နဂါးမင္းၾကီး ဆီမီးႏွင့္ပူေဇာ္ေန”ဆိုသည္မ်ိဳးကို ေထရာ၀ါဒဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တို႔မွ ေထာက္ျပကန္႔ကြက္ျခင္းမျပဳသင့္သေလာ?
ခ်စ္သူတို႔ ေရေမႊးေပးလွ်င္ကြဲတတ္သည္။ အေရအတြက္ ၉ေယာက္ျဖင့္ခရီးသြားလွ်င္ အႏၱရာယ္ရွိတတ္သည္။  အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးရာတြင္ ဓမၼေသာက အင္း၀ရာဇာ။ ဥႆာစိန္ပန္း ဒန္းလွကိုရွာ ျဖင့္ကန္႔သတ္လိုက္သည္မ်ား၊ ျပႆဒါး၊ရက္ရာဇာျဖင့္ ရက္ေန႔ထိန္းခ်ဳပ္ေနသည္မ်ား၊ စသည့္အယူသည္းမႈမ်ား ေရွးရိုးစြန္းစြဲေနျခင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းမျပဳသင့္ပါသေလာ?

“ကိုယ္ကက်ဴး ကိုယ့္ဒူးေတာင္မယံုရ”ဟူသည္ မိမိကိုယ္ကိုပင္ျဖတ္ေတာက္ အတန္းခြဲေနျခင္းျဖစ္သည္။
တန္တူညီမွ်မႈကို မိမိခႏၶာမွစသင့္လွပါသည္။
သို႔ေသာ္လူသားႏွင့္ တိရိစၦာန္ကိုမူ တန္းတူညီမွ် မထားသင့္။ အဟိတ္တရိစၦာန္ကို တိရိစၦာန္အျဖစ္သာျမင္ၾကေစလိုသည္။
အစြန္းမေရာက္ၾကလင့္၊ သဘာ၀တရားႏွင့္လူသား ေဂဟစနစ္ျဖင့္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေသာ ၾကိဳးတို႔အားလည္း မျဖတ္သင့္ပါေခ်။

မဇၥ်ိမပဋိပဒါ

ႏိုင္ငံေရးသမားတြင္  လူသတၱ၀ါ၂စားသာလွ်င္ရွိသည္။ ကြန္ဆာေဗးတစ္(ေရွးရိုးစြဲ)ႏွင့္ လစ္ဘရယ္(လြတ္ျပန္႔စြဲ)ဟုဆိုမည္။ ညာစြန္းေရာက္လြန္းသူကို “ေရွးစြန္းစြဲ”ဟုေခၚ၍ ဘယ္စြန္းနင္းသူကို “လြတ္စြန္းစြဲ”ဟုေခၚမည္။
အစြန္းစြဲသူတို႔၏သဘာ၀တာ၀န္တရားသည္ ဟိုမွာဖက္အစြန္းနင္းသူမ်ားကို ဆြဲယူထိမ္းညိွရန္ျဖစ္ေပသည္။
ဘယ္စြန္း၊ညာစြန္းအျပန္အလွန္ တြန္းတိုက္ရင္း ထိမ္းညိွရင္း မွန္ကန္သင့္ေလွ်ာ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ျပည္သူားတို႔ေလွ်ာက္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒတို႔ျပဳႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
ဤလမ္းစဥ္သည္ အေမရိကျပည္ေထာင္စု၏ လက္ေတြ႔ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ျဖစ္ေတာ့သည္။

kai

About kai

Kai has written 955 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.