ဦးေအာင္ေရႊ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ အေနျဖင့္ လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို အသင္းအဖြဲ႕လိုက္ လုပ္ေဆာင္ပါက လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမည္ ဆိုပါက  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဇြန္ ၂၈ တြင္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

၎အျပင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၉၇/၂၀၁၀)အရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္  (NLD) ႏွင့္ အျခားပါတီေလးခုကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ခြင့္ ျပဳျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျပဳထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္၍ ပါတီဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ လိုက္နာမႈမရွိဘဲ ဌာနခ်ဳပ္႐ံုး၊ တိုင္းေဒသႀကီး႐ံုး၊ ျပည္နယ္႐ံုးမ်ား ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိျခင္း၊ အခ်ိဳ႕႐ံုးမ်ားတြင္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူထားျခင္း၊ အလံမ်ား လႊင့္ထူထားျခင္းတို႔ အျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အေနျဖင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ စာအုပ္စာေစာင္မ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုေခြမ်ား ထုတ္ေဝျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ဥပေဒအား တမင္ ဆန္႔က်င္ေဖာက္ဖ်က္ေနမႈမ်ား ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ စည္းကမ္းျပည့္ဝသည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ရန္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး၏ တခဲနက္ ေထာက္ခံ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ၎မွ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေနသည့္ သေဘာလည္း သက္ေရာက္ေနပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး အတြက္လည္း အခက္အခဲမ်ား ပိုမို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရကို အမွန္တကယ္ ျမတ္ႏိုးစြာ လက္ခံ က်င့္သံုးလိုပါလွ်င္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ ပ်က္ျပားေစႏိုင္မည့္ ရဟန္း၊ ရွင္၊ လူ၊ ျပည္သူႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား စည္းလံုး ညီညြတ္မႈကို ထိခိုက္ ပ်က္ျပားေစႏိုင္မည့္ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္ အေၾကာင္းၾကားပါေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အေၾကာင္းၾကား ေျပာၾကားသည္။

About ကိုကိုလူဆုိး

has written 22 post in this Website..

Graphic Designer http://lotaya.weebly.com

   Send article as PDF