ရန္ကုန္ KMD စာသင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခု မီးအနည္းငယ္ ေလာင္ကြ်မ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယင္းသတင္း အျပင္ မေပါက္ေစဖို႔ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္းလည္းသိရပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဆရာမမ်ား ေက်ာင္းေပၚ တြင္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ပိတ္ေနခဲ့ပါတယ္။ မီးခိုးမ်ားအၾကား အနည္းငယ္မြန္ခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ယင္းေက်ာင္းသားမွ ေနရာအတိအက် မေျပာေသာ္လည္း ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္း ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေနရာအတိအက် တိပါက Comments တြင္ေရးေပးပါရန္။

About parparazi

Min Nay Myo has written 45 post in this Website..