၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ာေရာဂါသည္ ေရမသန္႔ရွင္းမႈ၊ လက္မသန္႔ရွင္းမႈ၊ အစာမသန္႔ရွင္းမႈ၊ အိမ္သာမသန္္႔ရွင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။

ေရာဂါလကၡဏာ

၀မ္းအရည္ တစ္ေန႔တည္း (၃)ၾကီမ္ အထက္သြားပါ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ာေရာဂါဟု သတ္မွတ္သည္။ လကၡဏာမ်ားမွာ ၀မ္းအရည္(၃)ၾကီမ္အထက္သြားျခင္း၊ ဗိုက္နာျခင္းႏွင့္ တခါတရံအန္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ာျဖစ္ပါက ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ေသာ လကၡဏာ တြဲဖက္ပါလာသည္။ သာမာန္ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ ျပင္းထန္ေရဓာတ္ ခမ္းေျခာက္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

သာမာန္ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္းတြင္ ေရငတ္ျခင္း၊ မ်က္တြင္းခ်ိဳင့္ျခင္း၊ အေရျပားကိုဆြဲၾကည့္ပါက ျဖည္းျဖည္းခ်င္းျပန္က်ျခင္းတိ္ု႔ျဖစ္တတ္သည္။

ျပင္းထန္ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္းတြင္ ေရမေသာက္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊ မ်က္တြင္းအလြန္အမင္းခ်ိဳင့္ျခင္း၊ အေရျပားကိုဆြဲၾကည့္ပါက အလြန္အမင္းတြဲက်ျခင္း

ကုသျခင္း

၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ာျဖစ္ပါက ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္မႈကို ျဖည့္ရန္ ဓာတ္ဆားရည္ ေသာက္ရမည္။ ဓာတ္ဆားတစ္ထုပ္လၽွင္ ေရတစ္လီတာျဖင့္ ေဖ်ာ္ရမည္။ ေရတစ္လီတာထက္ ပိုေဖ်ာ္လ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလ်ာ့ေဖ်ာ္လွ်င္လည္းေကာင္း အာနိသင္မရွိရုံအျပင္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ာ မေပ်ာက္ရုံသာမက ပိုေတာင္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၀မ္းပိတ္ေဆးမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားမထားေသာ ေဆးမ်ား မေသာက္သံုးသင့္ပါ။

ကာကြယ္ျခင္း

  • တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈကို အထူးဂရုစိုက္ပါ။
  • အစားမစားမီႏွင့္ အိမ္သာတက္ျပီးတိုင္း လက္ေဆးပါ။
  • ေရကိုက်ိဳခ်က္ေသာက္ျခင္း၊ ကလိုရင္းေဆးခတ္ေသာက္ျခင္းျပဳလုပ္ပါ။
  • အစားအစာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ရာတြင္ သန္႔ရွင္းပါ။
  • ယင္လံုအိမ္သာသံုးစြဲပါ။

အထက္ပါအတိုင္း ကာကြယ္ကုသမည္ဆိုပါက ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ာ ေရာဂါျဖစ္ပြားကူးစက္မႈကို ေလ်ာ့က်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

About wunnakoko

wunna koko has written 35 post in this Website..

IT